Personeelsblad van Heineken 3 Jaarresultaat 1982; 4 Belevenissen van enkele sportieve medewerk(st)ers tijdens de alternatieve elfstedentocht 6 Nederlandse les voor buitenlande medewerkers 8 Parlant du vin, Portugal, 10 Bedrijfsnieuws: 12 Concemassortiment aan boord van vele schepen 14 Heineken op Viditel 15 2e energieprijs 1982 uitgereikt 16 Hobby: P.Olivier uit Amsterdam als amateur binnenhuisarchitect 18 Verenigingsactiviteiten 19 Eén uit 6-duizend: G.W. van der Poel uit Bunnik 20 Uitslag 22 Ideeënbus 23 Buitenland: Deelname aan Worldwide Expo; Nederlands consulaat bij Bralirwa; Overname Murphy 25 Jubileum en afscheid 26 Kroniek 28 Proost 30 Vatvaria Eind vorig jaar is in de brouwerij te Zoeterwoude een unieke cursus van start gegaan. 37 uit het buitenland af komstige medewerkers krijgen tijdens hun werktijd les in de Nederlandse taal. Zie pag. 6/7 Benoeming ir L.A.C. Rottier Mutatie redactiecommissie Sociaal jaarverslag deel 2 Opslaghal Vrumona geopend; Groninger Universiteitsprijs; Koffieconcert Heineken Fanfare; energiefotowedstrijd 34e jaargang nr. 3 April 1983 Verschijnt 10 x per jaar Redactie-adres: Postbus 530, 2380 BD Zoeterwoude Tel.: 071-814870/ 814288 Door de voorgenomen benoeming van de heer H.F.M. Coebergh tot lid van de Raad van Bestuur van Heineken N.V., zijn vacatures ontstaan voor de functies van Statutair Directeur Heineken Nederlands Beheer B.V. en Statutair Directeur van Vrumona B.V. Commissarissen en aandeelhouders van Heineken Nederlands Beheer B.V. en de Directie van Vrumona B.V. hebben voorgesteld ir. L.A.C. Rottier per 1 meia.s. in deze functies te benoemen. De heer Rottier is thans Directeur Produktie van Dreher S.p.A. te Milaan Na negen jaar deel uitgemaakt te heb ben van de redactiecommissie van Vers van 't Vat, heeft de heer H. A.H. Verlinden zijn werkzaamheden als re dactiecommissielid beëindigd. Wij danken de heer Verlinden hartelijk voor zijn enthousiasme, zijn inzet en zijn bijdragen aan ons personeelsblad. Als opvolger van de heer Verlinden heten wij drs. J.L. van Oordt welkom in de redactiecommissie. De heer Van Oordt is werkzaam bij de E.F.I.-afdeling in Amsterdam. Wij wensen hem veel succes en voldoening toe bij deze nieuwe taak. Bij de voorpagina: De foto die door de jury van de energiefotowedstrijd unaniem tot winnende plaat werd verkozen. Zie verder op pag. 20 en 21. Bij de achterpagina: Een foto uit 1935 van het inpakken van flessen in kisten bij de brouwerij in Rotterdam. Redactie: Eric Bouwmeester hoofdredacteur) Yvonne van Stek-Sanders Anneke van de Wijngaart Redactiecommissie: Mr. J.Th. Kappelle H.F.M. Coebergh R.G.H. Elfrink G. Kuhlman P. de Lange Drs. J.L. van Oordt Drs. P.F. Regnault Ir. J.B.R. Schwietert Correspondenten Amsterdam: T.T. Baars Apeldoorn: M.D. Eshuis Arnhem: L.J. van Rhijn Bunnik: J.N.A. Groenendijk 's-Hertogenbosch: C. Timmers Leeuwarden: B.W. Siemens Rotterdam: A.H. Pols Zoetermeer: F.G.A.M. Roolaart Zoeterwoude: J.A. Schiphorst Overname van de gehele of gedeeltelijke inhoud van dit blad is slechts toegestaan na verkregen toestemming van de concernstafdienst Public Relations, Postbus 28, 1000 AA Amsterdam, tel. 020-7022 57. Kopij en foto's voor Vers van 't Vat 5/83 dienen uiterlijk 29 april en voor 6/83 3 juni a.s. bij de redactie aanwezig te zijn. 2

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1983 | | pagina 2