Dat was een dolle boel. kreeg daarom van de carnavalsver eniging een narrekop op. Met een uit de Heineken spanwagen getapt biertje toostte het gezelschap op Lucky Mokum (foto 3). Ook Prins Amadeiro XXII, alias mr. J.Th. Kappelle, hoofd van de concern stafdienst public relations te Am sterdam, kwam tijdens het carnaval uiteraard weer in actie als prins van Oeteldonk (foto 4). In de bonte stoet die door Den Bosch trok, vielen met name de vele praalwa gens met reusachtige poppen op (foto 5). Medio februari, 44 dagen voor Pasen, brak het carnavalstumult weer los. Hoewel men in het zuiden van mening is dat beneden de rivieren het echte carnaval wordt gevierd, laten de 'Noordelingen' zich de laatste jaren ook niet onbe tuigd. In vele plaatsen vinden carnavalsoptochten plaats en orga niseren verenigingen carnavalsavon den. Traditiegetrouw worden op deze dolle dagen de dorstige kelen gelaafd met een koel pilsje. Voor de politie in Arnhem vormde dit de aanleiding om op ludieke wijze te waarschuwen voor het feit dat alcohol en verkeer geen goede combinatie is. Derhalve reed aan het hoofd ■van de carnavalsoptocht aldaar een politiewagen met een aangekleed bierglas op het dak en de borden "Glaasje op?.(foto 1). Dit reuzenglas was beschikbaar gesteld door ons concern. Hetzelfde glas reed ook in de optocht door Amsterdam mee (foto 2). Enthou siast juichte men daar langs de route prins Hans I toe, die vanaf de prinsenwagen de Mokummers toewuifde. Daags tevoren was hij aanwezig geweest bij de promotie van Amsterdam als gezellige stad. Het standbeeld 'Het Lieverdje' 29

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1983 | | pagina 29