Iflfr'' vervullen. Met hem reisden de heer en mevrouw C. D. M. Koopmans, die na een lang verblijf in Zaïre nu ook Lagos als nieuwe standplaats hebben. De heer Koopmans zal in Lagos als Brewery Manager werkzaam zijn. De heer H. Kleijn Hesselink vertrok een paar dagen later en wel op 4 februari naar Lagos, nadat hij verlof genoten had. De familie H. de Goederen is op 19 februari uit Lagos vertrokken naar Nederland, waar de heer De Goederen de funtie van Produktieleider te Den Bosch heeft aanvaard per 14 maart. Op 23 februari vertrokken de heer en mevrouw H.A. Both naar Lagos. De heer Both zal daar als Electrical Installation Manager werkzaam zijn. Uit Ibadan vertrok de familie C.E. Langstraat en wel op 26 februari. Na verlof keren zij niet meer naar Nigeria terug. Wel ging de familie F. Mulder na verlof weer terug naar Nigeria en wel op 28 februari naar Lagos. De heer A. Been is als Installation Manager in Lagos aangesteld en hij vertrok op 2 maart met zijn vrouw om die taak op zich te nemen. Brasseries du Logone S.A. TSJAAD De familie R.H.A. Klerkx vertrok op 20 februari naar Mondou. De heer Klerkx zal bij Brasseries du Logone als Chef de Production werkzaam zijn. Na een inwerkperiode van de heer Klerkx is de familie Th.A.M. Krebbeks op 15 maart naar Nederland teruggekeerd. Zij zullen na het verlof niet naar Mondou terugkeren. Brasserie de Brazzaville S.A. BRAZZAVILLE Op 1 maart is bij de familie E.J. de Geest een dochtertje en zusje geboren. Zij kreeg als naam Inge. De heer De Geest is op 6 maart teruggekeerd naar Brazzaville, mevrouw De Geest zal hem met de kinderen later volgen. Bralima S.A.R.L. ZAIRE Op 11 januari reisde de heer A. G. Denissen terug naar zijn standplaats Mbandaka. Naar Kinshasa reisde op 15 januari de heer L. van de Maledie tijdelijk als Chef de Montage in Kinshasa zal wer ken. Ook de familie F.N. Glavimans ging terug naar Kinshasa na genoten verlof, en wel op 21 januari. De heren Fl.G. Liebetrau en C.L.A. Peterse reisden na verlof terug op resp. 25 en 31 januari naar Kinshasa en Kisangani. Na het verlof in Nederland doorge bracht te hebben, is de familie A.J.M. Blüm op 15 februari naar Kinshasa te ruggekeerd. Vanuit Kisangani reisde in tegenge stelde richting de familie/. W. Kroonen op 17 februari voor hun verlof. De heer H.J. Rutgers is op 24 februari in Nederland aangekomen vanuit Kinshasa. Hij zal voor ongeveer een jaar in Nederland werkzaam zijn. Op 11 maart vertrok de familie G.J. Oost uit Mbandaka voor verlof naar Nederland. De heer en mevrouw A. Flelmig zijn na genoten verlof op 17 maart naar hun standplaats Kinshasa terugge keerd. Bralirwa S.A.R.L. RWANDA De familie Steehouwer keerde op 20 januari terug naar hun standplaats Gisenyi. NOCAL S.A.R.L. ANGOLA Na verlof verliet de heer R. van Vlijmen Nederland op 8 januari om zijn werk in Luanda te hervatten. De familie A. Zwart heeft van 16 t/m 29 januari verlof gehad. Na verlof is de familie K. v.d. Brug naar Luanda teruggegaan. De heer B. C. Vink is op 2 maart naar Luanda gereisd om daar tijdelijk als Chef des Services Techniques te wer ken. Heineken Trading N.V. CURASAO Per 1 februari 1983 is de heer B.D.J. van Rompu benoemd als Area Export Manager. Heineken Oceania Pte. Ltd. SINGAPORE Na een verblijf in Nederland voor verlof is de familie A.F. Kiljan van Fleuven op 31 januari teruggereisd naar Singapore. Malayan Breweries Pte. Ltd. SINGAPORE Op 17 januari is de heer J. Th. Jonkers vertrokken naar Singapore om aldaar de functie van Technical Services Manager te aanvaarden. Zijn vrouw zal zich te zijner tijd bij hem voegen. Malayan Breweries PTE Ltd. SINGAPORE De heer M. G. Kakebeeke is op 13 februari naar Nederland gereisd en heeft inmiddels zijn nieuwe functie als Regional Technical Manager Eastern Hemisphere aanvaard. De familie G. C. M. Meijer is op 20 februari aan het verlof begonnen. Zij brengen het verlof buiten Europa door. P.T. Multi Bintang Indonesia INDONESIË Op 14 januari keerden de heer en mevrouw H. Hensel en de familie R.H. Siwalette terug naar Jakarta, nadat zij in Nederland het verlof hadden doorgebracht. De heer en mevrouw H.J. Olde Bijvank zijn op 20 februari uit Jakarta vertrokken, nadat de heer Olde Bijvank daar voor ongeveer een jaar werkzaam is geweest. De heer P.E. Röhrigdie tijdelijk als Production Consultant in Indo resië zal werken, is op 12 maart naar Jakarta vertrokken. Op 13 maart vertrok ook de heer V. E. Pelsmaeker naar Jakarta. Hij zal de functie van Training Officer vervullen. Oriental Brewery ZUID KOREA De familie Th.A. de Man, die voor verlof in Nederland is geweest, reisde in januari terug naar Seoul. Windward and Leeward Brewery Ltd ST. LUCIA De familie P.J. B.J. Visschedijk is op 19 februari uit Vieux Fort terugge keerd. Na verlof keren zij niet meer naar St. Lucia terug. National Brewing Company Ltd TRINIDAD De heer K. Klute is op 13 maart naar Port of Spain vertrokken, waar hij tijdelijk zal assisteren in de vernieuwing van het brouwhuis en bij andere projecten. Heineken U.S.A. Inc. VERENIGDE STATEN Bij de familie M.Fl. Rij kens is op 21 januari 1983 een dochtertje Claire Anna geboren. Amstel Brewery Canada Ltd. CANADA De heer en mevrouw K. van de Rest zijn per 1 maart in Hamilton gestati oneerd. De heer Van de Rest zal daar de functie van International Account Sales Manager vervullen. Mede namens mijn echtgenote en kinderen wil ik eenieder hartelijk danken voor de vele cadeaus en gelukwensen bij mijn afscheid op 17 december jl. Die dag is voor mijn gezin en mijdoor uw aanwezigheid en belangstelling, onvergetelijk geworden en zal als zodanig in onze herinnering blijven. Rectificatie In Vers van 't Vat 1/83 is in het jubi- leumverslag van mr. J. Krantz vermeld dat hij vinoloog is. De heer Krantz liet ons echter weten dat hij zich eerst in juni, na het met succes afleggen van het tweede examen-gedeelte, vinoloog zou kunnen noemen. In Vers van 't Vat nr. 2 is vermeld dat de heer J. Rijzinga uit het horecagebied Groningen!Friesland!Drenthe is gehuwd met mw. C. Nijssen. Dit is niet correct. De juiste opgave dient te luiden als volgt: J. Rijzinga expeditieGroningen! Friesland!Drenthe) gehuwd met mw. G. van Duinen. P.J. Hofman (verkoop, Groningen! Friesland!Drenthe) gehuwd met mw. C. Nijssen. Wij bieden onze excuses aan aan alle betrokkenen. De redactie G.K. Drager 27

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1983 | | pagina 27