Amsterdam A.A.M. Afkiri (bottelarij) met mw. F.M.Ch. Boudhen Mw. I. Beersma (corporate marketing) met P.M. van Luijn B.D.J, van Rompu (export) met mw. S.J.M.A. Meijer Bunnik A. Youssefi verpakkenmet mw. M. Bouariche. Horecagebieden F.A. Verblauw (expeditie, Noord- Holland) met mw. C. Koomen Zoetermeer Mw. H.E. Gevers (verkoop binnendienst) met R.J. Reukema Th.P. Klarholz (administratie) met mw. A.J. Anthony W.A. Troost (bottelarij) met mw. M. van der Heide Zoeterwoude A.M. Janssen (ontvangstcentrum) met mw. A.T.M. Hogenboom D.P. Wiekens (magazijn en intern transport) met mw. G. Dekker M. v.d. Plas (ligkelder) met mw. M.A. van Egmond Amsterdam Ginger, d.v. mw. H. Dinsbach-Ladoux de Fretes (plaatselijke administratie) Wesley, z.v. mw. P. Miché-Spits (plaatselijke administratie) Martijn, z.v. mw. I. Luub-Diesbergen (management development) Wouter A., z.v. R. Nijenhuis (plaatse lijke administratie) Den Bosch Janneke, d.v. A. Ten Bokkel Huinink (algemeen brouwen) Marina, d.v. A.M. van Overbeek (in tern transport) Joris, z.v. J.A.M.J. Grever (mechani sche werkplaats Bunnik Samantha, d.v. mw. Th.G.M. Scholman-van Fulpen (EFI) Moustafa, z.v. T. Tahaui verpakken Hendrik, z.v. M. Diepeveen (verpak ken) Kaoutar, d.v. A.M. Faddach (verpak ken) Horecagebieden Alex C., z.v. W. van Kleef (C.T.D., GelderlandOverijssel Charon, d.v. mw. P.C.M. Mol-Muller (administratie, Midden-Brabant) Erik, z.v. mw. J.M. Spratte-Telman (administratie, Amsterdam! Utrecht) Leeuwarden Iris, d.v. J. van Asperen jr. (bottelarij) Maastricht (De Ridder B.V.) Michelle, d.v. S.G.J. Knaapen (wort- kelder Rotterdam Cornelia J. en Everdina M. ds.v. E.J. Smit (export transport afdeling) Zoetermeer Stephanie, d.v. L.P. v.d. Kolk (ver koop thuisverbruik) Zoeterwoude Taco J.A., z.v. J.J.G. Olthoff (ar beidszaken) Judith, d.v. mw. W. Korbee-Merts (project engineering) Robert G., z.v. G.A. Dankfort Nevel (centraal computercentrum) Karlijn, d.v. J.M.E. Laman (techni sche normalisatie Mehmet, z.v. N. Sencan (bottelarij) Mohamed, z.v. H. Taouil (bottelarij) Sander, z.v. G. Vlieland (brouwen) Samantha, d.v. M. Oliveira Matias (bottelarij) Patricia, d.v. J. v.d. Mark (garage) Jacqueline H.J., d.v. M.M.C. v.d. Meulen (intern transport) Syma, d.v. S. Ahmed (bottelarij) Grietje H., d.v. G.C. van Duyn (dienstgebouw) Amsterdam Mw. H.M. Plug-Overbeek (pensioen fonds) voor Stenografie Nederlands. Voor Interne Cursus Boekhouden: N.J. Schooten (plaatselijke administra tie), Y. Slippens administratieen C.C.M. van Wijk (commercie). D.J.W. Overmaat (storingsdienst) voor Leergang Industriële elektro techniek EA. Den Bosch J.A.W. Arts (gistkelder) en A.L.J.M. v.d. Heuvel (ziederij) voor Getuig schrift Kwaliteitszorg A. R.R.W. v.d. Voort (verpakken) voor Vapro A. G.C.W. van Loon (mechanische werkplaats) voor de cursus TIG lassen ta beginners en td gevorderden. Bunnik W.A. van Zelm (elektrotechnische dienst) voor het examen pomp bediende. Horecagebieden P. Canters (expeditie, Midden-Bra bant) voor het C.C. V.-B diploma. P.J. Schaperkötter (administratie, secretariaat Amsterdam! Utrecht) voor Interne Cursus Boekhouden. G. Abbink (horeca, Gelderland!Over ijssel) voor Verkoopleider en Marketingmanager. Rotterdam G. Moonen (centrale debiteuren administratie) voor Machineschrijven. Zoeterwoude Voor Interne Cursus Boekhouden: N. Deckers (centrale salaris administra tie), P. Groenendijk (centrale logis tiek), J.M.E. Horenberg (H.A.G.), L.S. Koekoek (A.M.C.) en M. Korte- kaas (H.A.G.). P. Boer (H.A.G.) voor S.I. Organisa tie en Informatieverzorging. M.L.J. Kroon (physieke distributie) voor Bedrijfskundig diploma VOA-3. M.W.T. Shiji (loopbaanontwikkeling) voor Leergang Personeelszaken. M.C. Meerkerk (centraal betalingsver keer) voor Moderne Bedrijfsadmini stratie. A. Nieuwenburg (ontwerp analyse) voor Informatika 1.1. Y.E. Vaillant (correspondentie secre tariaat) voor Stenografie Nederlands. U.W.M. Sobocinsky (H.T.B. secreta riaat, vertaalafdeling) voor Engelse Bedrijfscorrespondentie. G.J.M. Groenendaal (revisiedienst) voor Beroepsleergang voor Opleiders (BVO). W.F. Heijmans (kwaliteitsdienst) voor de cursus Kwaliteitscontrole en Specificaties van verpakkings materialen. Amsterdam Mw. H. Dinsbach-Ladoux de Fretes (plaatselijke administratie) Mw. P. Miché-Spits (plaatselijke administratie) Mw. I. Luub-Diesbergen (manage ment development) Horecagebieden Mw. P.C.M. Mol-Muller (administra tie, Midden-Brabant) H. Schuit (expeditie, Noord-Holland) Mw. J.J.M. van Baaien (administratie, Gelderland! Overijssel Mw. J.M. Spratte-Telman (admini stratie, Amsterdam! Utrecht) Zoetermeer H. Schrama (marketing) Zoeterwoude P.J.J. de Valk (P.Z. Stafdiensten Bier) Mw. W. Korbee-Merts (project engineering) Mw. M.A. Stam (H.A.G. Produktie) Periode 8 januari t!m 18 maart Heineken France S.A. FRANKRIJK De heer Avan der Est is op 28 februari naar Straatsburg gereisd, om daar tijdelijk te assisteren bij montage werkzaamheden A.B. Warby Bryggerier ZWEDEN De heer J. E. Dekker is op 1 februari teruggekeerd uit Zweden. Sierra Leone Brewery Ltd. SIERRA LEONE Op 27 januari is de familie J. H. van Mameren teruggekeerd naar Freetown na verlof. Nigerian Breweries Ltd. NIGERIA De heer en mevrouw W. Kool zijn op 7 januari teruggereisd naar Lagos, na het verlof in Nederland doorgebracht te hebben. Op 17 januari vertrokken de familie J. J. van Essen en de heer J.M.M. Luk na verlof met als bestemming Ibadan. De familie J. G. van Dalen heeft verlof gehad van 10 januari t/m 6 fe bruari. De heer M. M. de Vreede vertrok op 31 januari naar Lagos om de functie van Assistant Chief Engineer te 26

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1983 | | pagina 26