HtlNMH MR 1/fRRf KIR Net als bij Holland Expo ging het er vooral om dat ons concern blij k gaf van haar aanwezigheid. "Uiteraard vervul den wij weer een belangrijke sociale functie", aldus Van Peski. "In onze stand werden vele contacten gelegd en contracten afgesloten. Door die functie van 'praathuis' kweek je veel goodwill. Vooral als je in die warmte - het liep soms op tot 40 a 45 graden- een heerlijk koel drankje kunt presente ren. Actief hebben wij Heineken bier en Green Sands onder de aandacht ge bracht in Jakarta en Balikpapan door het organiseren van een 'happy hour' voor circa 250 gastenOok voor ship- chandlers met hun afnemers hebben wij in een aantal havens party's in onze stand gehouden". Op de foto's enkele beelden van de Heineken stand, die overigens weer, in de vorm van een bruin café, was gebouwd door onze af deling reclame service verkoopbe vordering. Circa 25.000 mensen hebben in drie weken tijds de twee expositiedekken bezocht van de World-wide Expo/ Offshore Asia 1983, die plaatsvond op een varend schip. De opzet van de beurs was ongeveer dezelfde als twee jaar geleden bij Holland Expo II. Nu was de beurs echter uitsluitend gericht op de offshore en waren de deelne mende bedrijven uit vele landen af komstig. Mede door het overweldi gend succes in 1981 was ons concern tot participatie verzocht door het Neder lands Centrum voor Handelsbevorde ring. Zo vertrokken op 7 januari jl. de heren V. van Peski (commercial rela tions) en T. Laboyrie (rondleider te Amsterdam) per vliegtuig naar Bang kok om zich in te schepen in Worldwi de Expo. Het werd een enerverende reis. Achtereenvolgens werden Bang kok, Tanjung Berhala, Singapore, Ku ala Lumpur, Jakarta, Balikpapan, Mu- ara (Brunei) en Manila aangedaan. 23

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1983 | | pagina 23