P. Snieder f 1.325,- A. Kaouass f 775,- Ja, Bunnik De heer Snieder, werkzaam als siroopmaker, krijgt de beloning voor zijn idee om gedurende bepaalde peri oden de derde suikerbunker buiten bedrijf te stellen. Dit levert een aanmerkelijke energiebesparing op inza ke de verwarming van de bunker en het overblazen van de suiker. Bunnik Het idee van de heer Kaouass, werkzaam bij de afde ling verpakken, betreft het waterdicht maken van de ruimte waarin zich het aandrijfmechanisme van de eti ketteermachine bevindt. Vroegtijdige slijtage van de kruiskoppeling en lagers wordt hierdoor voorkomen. Den Bosch J. Damenkwaliteitsdienst f500- A.J.M. Vloeimans, bottelarij f500- H.J. Parijs, bottelarij f250,- G.A.P. v.d. Wijst, bottelarij f250,- J.L.E.C. van Roosmalen, bottelarij f200- J.G.A. Elands, technische dienst algemeenf 175, F. v.d. Leur, bottelarij f 175,- J. de Looijer, intern transport f 160,- J. Krop, bottelarij f 160,- R. Schoonewagen, bottelarij f 150,- G.F. Weber, centraal magazijn N.J.W. Opstraat, bottelarij f125,- L. Weber, bottelarij f 100,- H.A.A.A. Hendriks/C.W.J.A. Stolzenbach, legkelderf 100,- H. Fleuren/C. van Rijswijk, intern transport f 75,- O. Eekels, bottelarij f 75,- J.M. v.d. Berk, centraal magazijn f 75- F. Damen, bottelarijf 75,- L.J. van Balsfoort, intern transport f 75,- P.J. Tiessenstd brouwen en energie f 75- H. Fleuren/C. van Rijswijk, intern transport f 75,— Bunnik P. Snieder, verpakken f 500,- H.Ch.C.G. van Dee, verpakken f270,- R.C.J. Neutel, kwaliteitsdienst f 100,- C. Ruitenberg, verpakken f 50,- Leeuwarden J. Mijnheer, bottelarijf 150,- Zoeterwoude H.A. Tolhoek, meet- en regelwerkplaatsf 350- H. Bosselaar, bottelarij f 100,- B.G. v.d. Sloot, bottelarijf 100,- B. Jaggan, bottelarij f100,- A. Wanrooy, bottelarij f 100,- B.M. Clemente, bottelarij f100,- A. Latukolan, bottelarij f 100,- F. Verhoeven, bottelarijf 75,- H.A. Tolhoek, meet- en regelwerkplaatsf 50,- L. Stapel, bottelarij f 50,- Eenieder kreeg een geschenk uit de bij de beloning behorende groep. Den Bosch L. Reinders, gistkelder f 50,- C. Zaunbrecher, bottelarij f 50,- B. Broeken, verpakken en opslag f50,- A. v.d. Bogaert, legkelder f 50,- P. van Schijndel, verpakken en opslag f 50,- P. van Schijndel, verpakken en opslag f 50,- A. v.d. Wielen, interne dienstf 50,- A.L.C. A. de Kok, technische dienst f 50- H.A. Bakker, energiedienst/ K.G. Wouda, energiedienst f50,- A. Menses, opslag/ W. Schildhuis, intern transport f 50,- J.F.A. Sweebroek, bottelarij/ F.C.P. Stolzenbach, bottelarij f50,- Th. Sterrenburg, bottelarij/3. Merks, bottelarij/ A. van Osch, bottelarij f 50,— Bunnik H. v.d. Pol, verpakken f 50,- T.H. Bos, technologische dienst f50,- C.A.M. Smit, thuisverbruik Den Bosch f 50,- H. Goudberg, thuis verbruik Den Bosch f25,- Zoeterwoude J.C.H. van Veen, bottelarij f 50,- R. de Vreugd, bottelarij f 50,— 22

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1983 | | pagina 22