De uitslag is als volgt: le prijs - Spiegelreflexcamera naar keuze ter waarde van f 1.000,-: de heer U.W.M. Sobocinsky, ZAVou 2e prijs - Fotomateriaal naar keuze ter waarde van f 500, de heer Th.M. van Strien, ZAVou 3e prijs - Fotomateriaal naar keuze ter waarde van f 200,- de heer H.J. Bolthof uit Bunnik 4e prijs - Fotomateriaal naar keuze ter waarde van f 150,- de heer R. Dankloff, Leiden 5e prijs - Fotomateriaal naar keuze ter waarde van f 100,- de heer P.M. Lakeman, ZAVou Eervole vermeldingen Drie van de vijf eervolle vermeldingen gingen naar de heer D.M. Barnhoorn, ZAVou, die -toen de jury de namen bij de foto's zag- drie van deze vijf inzendingen voor zijn rekening bleek te nemen. Zijn onderwerpen beslaan een breed scala aan energierijke onderwerpen. Beide andere eervolle ver meldingen vielen ten deel aan de heren U.W.M. Sobocinsky, ZAVou, en R.O.T.H. Tjo, ZAVou. Zij krijgen een energiebesparende eeuwigdurende kalender. Tentoonstelling Tot de deelnemende foto's aan de rondreizende tentoonstel ling zullen ook gaan behoren: Van H. Otter uit Kaduna (Nigeria) de foto 'Energie finie' Van H.J. Bolthof uit Bunnik de 3 foto's: 'Stoplicht en zon'. Scheren met het mes' en 'Windkracht' Van D.M. Barnhoorn, ZAVou, de foto 'Lichten uit' Th.M. van Strien, ZAVou, de foto 'Mechanische garde' Van mevrouw C. de Wit Alphen a/d Rijn,: 'Energie in het verkeer' Van Ph.B. Dankloff, ZAVou.: 'Energiebesparen hondsmoeilijk' Van J. Strater, Rotterdam: 'Slapende bespaarder' Van P. de Graaf: 'Molenwieken' en 'Hangglider'.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1983 | | pagina 21