Op deze pagina's ziet u de prijswinnende foto's afgebeeld van de door de Commis sie Energiebesparing in de Werksfeer ge organiseerde wedstrijd die ENERGIE als onderp had. De jury werd aangenaam verrast met 80 inzendingen van 24 deel nemers. 53 foto's en 27 dia's zijn aan hun keurend oog onderworpen. Vit het scala van onderwerpen dat was gekozen, blijkt eens te meer hoe ons aller leven samenhangt met energiegebruik. Onze energiebehoefte was in vele vormen in beeld gebracht. Van uitheemse ossen voor de ploeg en drogende Ierse turf tot wapperende was boven ro de Hollandse dakpannen. Voor de jury was het kiezen dan ook verre van eenvoudig. Temeer daar vooral originaliteit in besparingsideeën een zware factor vormde. Maar al wer kend en overleggend bleek de jury tot een fraai eenslui dend oordeel te kunnen komen over de winnende inzen dingen. Oogstrelende prenten spraken zeer aan en de foto van de eerste prijswinnaar kwam dan ook al spoedig op kop te liggen. Een onderwerp dat bewoners van het kantoor in Zoeterwoude kan aanspreken en nadrukkelijk de bespa ring van energie tot onderwerp heeft, scoorde al heel snel als tweede. Het prachtige paard dat zijn 1 PK in een nog niet verzuurd bos demonstreert, oogstte ook het enthousi asme van alle juryleden. Het deed uiteraard sterk denken aan ons (verre?) agrarische verleden. Een derde prijs was welverdiend. Als vierde prijs was er de subtiele compositie van hoogspanningsunits en de zon als oerbron van alle energie. Tenslotte won -opnieuw een besparingsidee- de aloude kookring, weliswaar op een modern fornuis, de vijf de prijs.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1983 | | pagina 20