ure klusjes opgeknapt. e juist om die reden elk jaar zouden willen verhuizen, voor zij in hun huis klaar zijn. werkt achter een soort rooster zodat je hem niet ziet branden." 'Wegwerken' van zaken is veelvuldig door Olivier toegepast. Zo zie je bijvoorbeeld geen enkel snoer door de woning lopen. "Toen ik hier kwam wonen, twee jaar geleden, heb ik eerst alles glad en recht gemaakt. Een nieuw plafond erin, alles geïsoleerd en alle draden en snoeren door de muren heen weg laten lopen. Ik houd niet van al die lossen dingen. Ik stoor mij bijvoorbeeld ook aan de televisie. Wij zijn nu van plan een an dere te kopen en die dan in te bouwen in een marmeren kast. Dan komt dat hoekje bij het raam ook mooier uit." Wat z'n ogen zien. Olivier heeft geen opleiding of curcus gevolgd in binnenhuisarchitectuur. Wel is hij zeer geïnteresseerd in alle mogelijke kunststijlen. "Ik geef mijn ogen altijd goed de kost. Als ik bij voorbeeld in de vernieuwde Bijenkorf of het gerestaureerde Centraal Station loop, kijk ik constant omhoog. Dan let ik op de tegels en de materialen die zij hebben gebruikt. Aan het einde van de middag stap ik vaak ook nog even op mijn keuken eruit zou zien, als dat een grote ruimte zou zijn. Ik zou dan in het midden twee zuilen maken. Eén voor het kookgedeelte en één voor het wa tergedeelte. Daaromheen dan enige kasten. Je moet niet kunnen zien dat het een keuken is." Perfectionist Ook wanneer de heer Olivier een an der helpt ("Nou ja, helpen...ik kan er niet tegen als iemand mij voor de voe ten loopt. Dan doe ik het nog liever al leen"), heeft hij zo zijn eigen mening. "Het maakt mij niets uit of iemand van klassiek of modern houdt. Maar als in mijn ogen niet mooi is wat zij willen, zeg ik het gewoon. Dan tracht ik hen ervan te overtuigen dat ze het beter iets anders kunnen doen. Achteraf zijn zij daar dan blij om. Alles moet bij mij nu eenmaal zo perfect mogelijk zijn. Dat houdt ook in dat je materiaal puntgaaf dient te zijn. Ik zou bijvoorbeeld best iets willen hebben dat echt antiek is. Als het maar puntgaaf is. Gezien al zijn plannen, zou de heer Olivier het niet erg vinden te verhui zen. Het probleem is alleen dat zij niet 17 Itö MUtöN HMN" de fiets om te zien wat de winkels te bieden hebben. Als ik dan iets nodig heb, weet ik precies waar ik het mooi ste en het meest praktische kan krij gen." Plannen In zijn vorige woning was alles met hout afgewerkt. In deze, waarin hij nu twee jaar woont, alles met aluminium en marmer. "Als ik volgend jaar een andere woning zou krijgen, zou ik pre cies weten hoe ik hem ga inrichten. Er zijn velen die het zonde van het geld en de moeite vinden omdat het 'maar' een huurwoning betreft. Maar al die jaren dat je erin woont, is het dan toch naar je smaak geweest? Bovendien heb ik goede afspraken met de huisbaas ge maakt. En mocht ik gaan verhuizen, dan haal ik in ieder geval al het alumi nium er weer af. Dat neem ik dan mee. In één keer je woning inrichten, zoals ik dat heb gedaan, is eigenlijk niet te betalen. Toen ik nog op mijn vorige woning woonde, kocht ik al steeds alu minum en marmeren spullen. Ik heb plannen genoeg. Ik zie het bij voorbeeld al helemaal voor mij hoe uit Amsterdam weg willen. "Het liefst zou ik vier muren hebben. En dan zelf mogen uitmaken wat waar komt.."In zo'n geval zou hij zeker tot revolutio naire ontwerpen komen, die niet tot de gebruikelijke huis, tuin en keukenin richting behoren. De inrichting van zijn huidige woning geeft daartoe al een kleine indicatie. Maar misschien is het over een paar jaar wel heel nor maal, als wij zijn vrouw mogen gelo ven. "Hij is altijd zijn tijd vooruit ge weest. Dan maakt hij dingen die je een paar jaar later pas in de bladen ziet." Misschien kunt u vast gaan sparen.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1983 | | pagina 17