Zoalsu zich herinneren zult, heeft de Centrale Ideeënbus Commissie een tweetal halfjaarlijkse energieprijzen ingesteld voor het actiejaar 1982. De eerste prijs van 1982 werd gewonnen door de heer L.C.J, v.d. Bergh in Am sterdam. Daarover las u in Vers van 't Vat nummer 8 van 1982. De tweede prijs van 1982, eveneens een bijdrage in de gezins-ener- gierekening van f 2.500,-, werd half februari in Zoe- terwoude uitgereikt aan de heer G. van Hartevelt van de afdeling brouwen aldaar Zijn idee betrof het voor- warmen van het filtraat uit de klaringskuip voordat dit naar de wortketel gaat met behulp van de hete wort uit de whirlpool, gecombineerd met het gebruik van de damp van de wortketel voor het opwarmen van het brouwwater. Onze energie coördinator, ir. E.H. van Leeuwen, sprak de heer en mevrouw Van Hartevelt toe en reikte de prijs symbolisch uit. "Hoewel het een prach tig idee is vanuit het bewust met energie omgaan", zo sprak hij, "kan het bij Heineken niet zomaar worden uitgevoerd vanwege onze huidige procesvoe ring." Elders is daar echter al wel een oplossing voor gevonden en van deze oplossing maakte hij de heer Van Hartevelt deelge noot. Zijn idee zal niet worden uitgevoerd, zoals het werd ingezonden. Dat neemt niet weg dat de C.I.B.C. met belangstelling uitziet naar de volgende inzendingen van de prijs winnaar. Ook sprak de heer Van Leeuwen namens de Commissie Energiebespa ring in de Werksfeer de hoop uit dat deze activiteiten van de C.I.B.C. het bewust omgaan met energie blij vend zullen stimuleren. Voor diegenen die zich dagelijks het hoofd breken over de meest efficiënte wijze van energiebesparing, bedacht de heer J.H. van der Wal van de afdeling algemene kantoor zaken te Zoeterwoude, een aardig puzzeltje ter ontspan ning. De hiernaast afgebeelde stukken vormen te zamen de (blok)letter E. Knip deze uit (of trek ze over als u uw Vers van 't Vat niet wilt beschadigen) en schuif net zolang tot de E in elkaar zit. Wij verzekeren u dat het echt niet zo gemakkelijk is als het wellicht lijkt! Vindt u na enige uren puzzelen dat u er al te veel energie in heeft gestoken, kijk dan naar de oplossing op de Vatvariapagina's achter in dit nummer. 15

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1983 | | pagina 15