Degene onder u die al eens met Viditel heeft kennisge maakt, is waarschijnlijk ook al eens de informatie tegen gekomen die Heineken via Viditel aanbiedt. Medio 1982 is er namelijk een experiment van start gegaan waarbij Heineken met dit nieuwe medium is gaan wer ken. MM iditel is een informatie- en com- U municatiesysteem van de PTT. Het systeem maakt gebruik van drie middelen: een televisiescherm, de telefoonlijn en een computer. De com puter is de bron van het systeem waarin alle informatie ligt opgeslagen. De viditelabonnee kan deze informatie be reiken door de computer op te bellen. De telefoonlijn vormt dan de verbin ding tussen de computer en het televi siescherm dat direct op de telefoon is aangesloten. Tenslotte is er nog een zo genaamd modum nodig, dat de tele foonsignalen in televisiebeelden om zet. Inmiddels zijn er ruim 5.500 abon nees op Viditel aangesloten. Op veel openbare plaatsen als bibliotheken e.d. staan televisietoestellen met een Viditel-aansluiting voor algemeen ge bruik. Met het afstandsbedieningsap paraat of een speciaal toetsenbord kan de Viditel-gebruiker de paginanum mers aanslaan die hij wil lezen. Met een pagina wordt hier bedoeld één te levisiebeeld gevuld, met informatie en afbeeldingen. Over Heineken Sinds medio 1982 is Heineken een van de informatieleveranciers van Viditel. Dat houdt in dat er zo'n 23 pagina's in formatie beschikbaar zijn over het con cern, de drie produktgroepen en de merken die wij voeren. Bovendien worden er op een aantal pagina's tapin- structies gegeven aan de hand van in formatie en afbeeldingen. Hoewel in deze experimentele fase nog met een vrij eenvoudige opzet is gewerkt, blijkt de interesse voor de Heineken pagina's zeer groot. In de tweede helft van 1982 werd er circa 140.000 keer een Heineken pagina opgeroepen. Daar mee stond Heineken enkele malen in de Viditel-top-vijf. Er kan nog veel meer Informatie oproepen is een van de mo gelijkheden van Viditel. Maar soms kan die informatie aanleiding zijn voor nieuwe vragen. Daarom hebben veel organisaties aan hun informatie een zo genaamde antwoordpagina toege voegd. De Viditel-gebruiker kan via die pagina met codes duidelijk maken dat hij meer wil weten. Abonnees die over een uitgebreid toetsenbord be schikken, kunnen ook zelf vragen for muleren en boodschappen zenden. Zo kwam er in de loop van het experiment ook een aantal vragen en opmerkingen bij ons binnen. Er bereikten ons ver zoeken voor de Heinekenshop folder, aanvragen voor documentatie-sets, vragen over bier en in de warme zo merdagen liet een aantal Viditel- abon nees ons weten dat het koele bier pri ma smaakte. Voorlopig is Viditel zo wel voor de PTT als voor Heineken een experiment. Wanneer u de infor matie die Heineken op Viditel aan biedt zelf eens wil zien, dan kunt u de hoofdindex van de Heineken pagina's bereiken door pagina 4994 op te roe pen. Het Viditel-project wordt binnen Heineken begeleid door Public Rela tions in Zoeterwoude. Open de tap- Kraan helemaal ineen snelle beweging Het bier "draait het glas in. Laat het tot de rand koaen. Glas rechtop en peteen de tap dicht vervolg Terwijl het schuim nog opkomt, in een keer afschuimen. Houd de afschuimer iets achter over; beweeg rustig naar voren saws&i&iMvi O M8 EÏMDE HEftffcfÉEN SEDSRL»© l Spoel met koud en schoon water 14

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1983 | | pagina 14