luchtvaartmaatschappijen, tax-free shops, ferry rederijen en jobsites (projecten waarbij een groep personen tijdelijk in het buitenland werkzaam is, bijvoorbeeld bij een stuwdam). Service hoog in het vaandel De duty-free activiteiten die op de scheepvaart zijn gericht, behoren in belangrijke mate tot het werkterrein van de afdeling die de regio Noord/ West-Europa bestrijkt. Deze afdeling is gehuisvest in het kantoor aan de Crooswijksesingel te Rotterdam, de stad die als grootste havenstad een belangrijke plaats inneemt in de wereld. De drie vertegenwoordigers van dit Rotterdamse duty-free-team, de heren J. de Man, W. Lomans en P. Waagmeester bezoeken voortdurend de in de haven gelegen schepen, terwijl de heer H. Flier de groothandel bezoekt. "Onze contacten zijn voor namelijk promotioneel", zegt area export manager duty-free Rotterdam B.W.G. Winters. "Ze moeten worden gezien als een good-will bezoek. De doelstelling van onze afdeling is constant te zoeken naar nieuwe afnemers of mogelijkheden om bestaande marktaandelen te vergro ten. Dat willen wij bereiken door een grote verkrijgbaarheid van onze produkten. De zeevarenden moeten, waar dan ook ter wereld, onze pro dukten kunnen kopen. Bovendien dienen wij een hoge service te geven." Spoedorder Een aardig voorbeeld van de service verlening is het volgende. Het duty- free-team werd opgebeld door een rederij in San Fransisco. Voor de kust aldaar lag een schip dat fustbier aan boord had. Helaas was het reduceer ventiel defect geraakt. Een ander exemplaar was ter plaatse niet te verkrijgen en het schip stond op het punt koers te zetten naar Yokohama. "Per luchtexpressedienst hebben wij toen zo'n ventiel gezonden." Shipchandlers: belangrijke schakel Goede contacten worden niet alleen met de schepen onderhouden, maar ook met de shipchandlers. Over deze internationale scheepsleveranciers die in alle wereldhavens zijn gevestigd, kunt u regelmatig een berichtje lezen in de rubriek Buitenlands Nieuws. Eenmaal per jaar vindt namelijk een conventie en een beurs plaats van de I.S.S.A. (International Ship Suppliers Association). Traditiegetrouw is ons concern op deze beurs aanwezig met een grote stand. Een goede relatie met deze shipchandlers is van belang, aangezien zij gespecialiseerd zijn in het bevoorraden van schepen. Deze bevoorrading bestaat uit technische artikelen, proviand en bonded-store- artikelen (dranken en sigaretten) ten behoeve van de medewerkers die bij een havenproject of op een booreiland werkzaam zijn. Overigens, bij een Pallets met Heineken bier gaan aan boord van de Smit-Lloyd 26 booreiland wordt geen bier of gedistil leerd afgeleverd. Alcohol (zelfs aftershave) is daar ten strengste verbo den. Wijze van bestellen De bestelprocedure verloopt als volgt. De schepen plaatsen een bestelling bij de shipchandlers, die deze doorgeven aan de Export Transport Afdeling te Rotterdam. De E.T.A. zorgt onder meer voor de benodigde documenten en het transport, zodat de shipchand lers rechtstreeks beleverd worden. Dit geldt voor alle landen in de wereld met uitzondering van ons eigen land. "Onze produkten, met name bier en fris, zijn vrij volumineus", verklaart de heer Winters. "Bovendien gaat het soms om grote bestellingen. Wij verlenen de shipchandlers hier dan ook de service zelf onze produkten naar het schip in de haven te vervoe ren. De shipchandler zorgt er dan voor dat onze produkten aan boord van het schip worden gebracht." Merkbekendheid Als de shipchandler een verzoek krijgt om 'drank' zonder voorkeur voor een merk, hangt het van hem af welke merken hij aanbeveelt en levert. Dit onderstreept nog eens het belang van goede contacten tussen de afdeling duty-free en de internationale scheepsleveranciers. Ook de zeeva renden zelf zijn er bij gebaat. "Door de centrale coördinatie is het mogelijk een eenduidig prijsbeleid te voeren. Tevens is ons bier overal verkrijgbaar en in dezelfde verpakking. Dit draagt ertoe bij dat de herkenning van ons produkt groot is." Dat dit ook wezenlijk het geval is, blijkt uit het gegeven dat ons concern in Nederland en België driekwart van de biermarkt in handen heeft in de duty-free-sector. Zelfs op wereldni veau staan wij nummer 1. Als u dan ook op de televisie in het programma Maritiem de Nederlandse scheepvaart in actie ziet, is de kans groot dat u kijkt naar een van onze af nemers. Shipchandler Neptunus-Vinke bij de Smit-Lloyd 26 in de Rotterdamse haven. Geheel rechts zijn nog juist enige dozen Bokma zichtbaar. 13

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1983 | | pagina 13