-CONCERNPRODUKTEN GAAN MEE OP VERE REIZEN- Van oudsher heeft ons land een nauwe band met de scheepvaart. Nog altijd spreekt het beeld van Nederland als zeevarende natie tot de verbeelding. Dat blijkt bij voorbeeld uit de belangstelling voor een televisieserie als Hollands Glorie, waarin het wel en wee van sleep bootkapitein Jan Wandelaar op de voet werd gevolgd. Heioebea vrijwel overal aan boord oe het reilen en zeilen op zee H heden ten dage verloopt, heeft u de laatste weken in de afleverin gen van 'Maritiem' kunnen zien. Een van de bedrijven die over enkele dagen in de laatste uitzending worden belicht, is Smit-Lloyd b.v. Met een vijftig schepen is dit de grootste maatschappij in Nederland in de be voorradingsvaart Koeriersdiensten op zee De schepen van Smit-Lloyd heten officieel 'sleep/ankerbehandelings/be- voorradingsschepen'. Hun voornaam ste taak ligt in het woord 'bevoorra ding' besloten: Zij bevoorraden namelijk de offshore-industrie met onder andere technisch materiaal en proviand. Deze schepen, en dat zijn uiteraard niet alleen de schepen van Smit-Lloyd, hebben vaak verre eind bestemmingen. Het van huis zijn en de omstandigheden waaronder soms wordt gewerkt, maken dat men alle belang heeft bij goede (Nederlandse) produkten. Wereldwijd Dat een zeer groot aantal schepen dan ook voorzien wordt van onze concern- produkten, is het werk van de duty free afdeling. Deze afdeling maakt deel uit van de export-groep. Zij zorgt voor de verkoop en bevoorrading van onveraccijnsde produkten waar ook ter wereld, waar men accijnsvrije produkten mag kopen. Dat geldt ondermeer voor schepen, militaire bases die in het buitenland of buiten gaats zijn gevestigd, ambassades, Een booreiland wordt op volle zee bevoorraad door een Nederlands bevoorradingsschip, de Smit-Lloyd 25 12

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1983 | | pagina 12