Voor de huisgenoten van de Heineken Fanfare-leden waren dit jaar bij het jaarlijkse Koffieconcert van de fanfare speciale plaatsen op het podium ingeruimd. Hierdoor waren ditmaal, in tegenstelling tot voorgaande jaren, alle plaatsen in het Casino te Den Bosch beschikbaar voor belangstellenden. En niet voor niets. Ook dit jaar was de publieke opkomst overweldigend. Toen dirigent Karei van Dijck zijn dirigeerstok hief voor het Koffieconcert, was de grote Casino-zaal als vanouds geheel gevuld. Zoals gebruikelijk werden zowel serieuze muzikale arrangementen als een carnavalspotpourri (onder leiding van Tinie Kwaks) ten gehore gebracht. Aan dit laatste onderdeel verleende de Carnavalsver eniging De Pereplukkers (foto onder) haar mede werking. Dat ook het jongste Koffieconcert in muzikaal en organisatorisch opzicht als geslaagd mag worden beschouwd, blijkt ondermeer uit de kop van de recensie in het Brabants Dagblad, die luidde: "Heineken Fanfare voor treffelijk". Viel het begin van dit jaar bij ons allemaal wel mee, in 1958 woedden er hevige sneeuwstormen die het verkeer totaal ontwrichtten. Tot de vele honderden auto's die on derweg strandden en niet meer voor- of achteruit kon den, behoorden ook twee vrachtwagencombinaties van Heineken. Een daarvan is hierbij afgebeeld, gefotogra feerd door de heer T. Notenboom, destijds werkzaam als monteur in Rotterdam. Tot slot willen wij u het volgende aardige berichtje niet onthouden. Letterlijk stond er in het maartnummer van Vers van 't Vat te lezen: "Een Zweeds gerechtshof deed onlangs de uitspraak, dat een dienstbode als onderdeel van haar kost vier flessen bier per dag van haar werk geefster kon eisen". Of dit in de huishouding goede vruchten heeft afgeworpen, vermeldt het verhaal echter niet. 25 jaar is het ook geleden dat de afdeling centrale in koop, thans in Zoeterwoude gehuisvest, een onderko men vond in de "flat" op de tweede verdieping van het kantoorgebouw te Rotterdam. 11

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1983 | | pagina 11