INDONESIË WASMACHINE VOOR KINSHASSA SINT OP SI LUCIA De twee vrachtwagens die eind vorig jaar 350 km door Zaïre hebben afgelegd om een nieuwe wasmachine bij Bralima S.A.R.L. in Kinshasa af te leveren. Deze ma chine zal deel uit maken van de nieuwe bottellijn, die een capaciteit heeft van 36.000 flesjes per uur. De gedemonteerde wasmachine, waarvan het gewicht zo'n 76.000 kilo was, is vervoerd in reusachtige houten kisten. Deze droegen het opschrift "Ex tension Bralima 82". Dit gaf aan dat tot de aanschaf van de machine is overgegaan in het kader van uitbreiding en vernieuwing van de outillage bij Bralima. Links bo ven een reclame voor het bij Bralima gebrouwen biermerk Primus. Alvorens de machine de brouwerij binnen gebracht kon worden, moest een gedeel te van de omheining met de grond gelijk worden gemaakt Het lossen van een van de twee vrachtwagens Het nieuwe hoofdkantoor in Jakarta (foto 1) van PT Multi Bintang Indone sia en de brouwerij in Surabaya (foto 2). Op de gevels van beide gebouwen is de nieuwe naamsaanduiding aange bracht na de naamsverandering van P.T. Perusahaan Bir Indonesia in PT Multi Bintang Indonesia, waaraan wij vorig jaar al aandacht hebben geschon ken. Van de derde brouwerij, in Me- dan, hebben wij helaas nog geen foto. Terwijl de Paasdagen alweer bijna voor de deur staan, nog een verlaat bericht over Sint Nicolaas, die ook de kinderen op St. Lucia bezocht. Me vrouw A. Visschedijk-Wouters schreef ons: "Op zijn reizen kan een regional technical manager van Heineken voor grote verrassingen komen te staan. Toen ing. A.P. Burik rond 5 december een werkbezoek aan de Windward and Leeward Brewery Ltd. op St. Lucia bracht, werd een sterk beroep gedaan op zijn gevoel voor Neder landse tradities. Dank zij hem kon St. Nicolaas ook in Vieux-Fort worden onthaald en bracht hij ten huize van de brewery manager de middag door met de kinderen van de brouwerij staf aldaar." 9

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1983 | | pagina 9