Februari 1958 Terug in de tijd Nieuwe serviceruimte kwaliteitsdienst verpakken Eerste kennismaking met Heineken Buitenlandse bedrijfsleiders en technologen in Nederland Met ingang van dit nummer blikken wij steeds een kwart eeuw terug in de tijd. Wij hebben eens wat oude nummers van Vers van't Vat opgezocht en enkele gedenkwaardige gebeurtenissen uitgezocht. Ook in die tijd waren wij alert op kostenbe sparingen. Een complete flessenspoelmachine alsmede een pasteuriseermachine bestemd voor de Rotterdamse brouwerij, werden per ferrydienst overgebracht uit Engeland. Door dat de machines niet zeewaardig verpakt hoefden te zijn bespaarde de brouwerij zo'n dertigduizend gulden. Bovendien leverde het een tijdsbesparing op van ruim veertien dagen. Het bijzondere van dit hele transport was dat het tot dan toe het grootste was dat op deze wijze van Engeland naar Nederland werd uitgevoerd. De ruimte van het in botte larij gebouw 2 te Zoeter- woude gevestigde laborato rium, waarin tot voor kort monsters van produkten van de bottellijnen uit de gebouwen 1 en 2 werden onderzocht, was mede door uitbreiding van colonne 5 niet meer toereikend. Onlangs is dan ook een nieuwe serviceruimte in gebruik genomen. De ruimte is gelegen op de begane grond in bottelarij gebouw 1waardoor een meer centale ligging is bereikt. De medewerkers van de kwaliteitsdienst van de afdeling verpakken zijn nu in de gelegenheid meer monsters tegelijkertijd te onderzoeken dan voorheen, daar de nieuwe ruimte groter is en bovendien over meer en modernere appara tuur beschikt. Tevens is de mogelijkheid tot uitbreiding aanwezig. Ook dit jaar was er weer een aantal brewery managers en technological controllers, die in het buitenland zijn gestati oneerd, naar Zoeterwoude gekomen voor het Nederlands talig seminar. Bovendien volgden zij gedurende vijf dagen (op eigen verzoek) een marketing cursus in ons opleidings centrum De Hooge Vuursche te Baarn. Zittend v.l.n.r. de heren H. Timmer (Kaduna), W.H. Ubbink (Singapore), J.H. van Mameren (Freetown), R.H.A. Klerkx (Moundou), A.N. Ninck Blok (Port-of- Spain), L. Mengoli (Willemstad), J. Duindam (Athene), Th.A. de Man (Seoul), W. Kool (Lagos) en F.G.R. Lefebvre (Ibadan). Staande v.l.n.r. D. Leeuwenburg (afd. assistentie werk maatschappijen van FLT.B., die op dat moment een voordracht verzorgde), P.C. Meertens (Fort-de-France), J.J. Commissaris (Jakarta), H. Kluyver (Paramaribo), C.L.A. Peterse (Kisangani), J.G.P. Twaalfhoven (Lagos) en P.E. Röhrig (hoofd technische opleidingen). Vijftien medewerkers van Brouwerij De Ridder, vier van B.V. Distilleerderij Jacques Hennekens en 5 uit het horecagebied Limburg (van wie 4 van de dranken handel Hub. Timmermans B.V.) maakten op 14 januari in Den Bosch voor de eerste maal kennis met het brouwproces van Heineken bier Ir. J.A.M. Schellen gaf het gezel schap een korte uiteenzet ting over hetgeen men tijdens de rondleiding door de brouwerij zou zien. De mogelijkheid om na de excursie vragen over het brouwproces te stellen, werd uitgebreid benut. Op de foto ziet u een aantal personen van het gezelschap in het brouwhuis. 7

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1983 | | pagina 7