Blik op Den Bosch I distributieschema nodig om al het materiaal op het juiste tijdstip op het juiste adres te bezorgen. Al eind vorig jaar is er een bezoek en distributieschema uitge stippeld aan de hand waarvan bestellingen zijn gedaan. Begin maart was praktisch al het voor deze promotie benodigde materi aal gereed. De actie start 21 maart in Groningen, Drente en Noord-Holland. De overige provincies volgen in de weken daarna. In totaal zullen vijfentwintig verte genwoordigers in 3 a 4 weken tijd circa achtduizend winkels bezoeken. Boven dien zullen een kleine drieduizend adressen die niet bezocht worden, de kratjes en het promotiema teriaal per post toegezonden krijgen. De promotie wordt ondersteund door adverten ties in de regionale dagbla den. De advertenties wor den geplaatst direct na het bezoek van de vertegen woordiger in het betreffende gebied. Ook voor het personeel zal (zolang de voorraad strekt) in de bierwinkels en perso- neelsuitgiftemagazijnen een minikratje worden geleverd bij iedere krat of tray Amstel bier. De vestiging Den Bosch vanuit de lucht gefotografeerd. Duidelijk is te zien hoe de loopbrug kantoor en brouwerij verbindt. doet de extruder zijn "vernietigende" werk. Van de korreltjes wordt in de spuitgietmachine een minikratje gevormd, en na het bedrukken met het Amstel vignet zijn de kratjes gereed voor ver zending. 5

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1983 | | pagina 5