In april gaat er weer een nieuwe nationale Amstel actie van start. Een Amstel mini kratje gevuld met bierviltjes gratis voor de consument bij aankoop van een krat of tray Amstel bier. NATIONALE AMSTEL PROMOTIE 1983 Zo'n minikratje is een exacte kopie van zijn grote broer en wordt ook van hetzelfde materiaal gemaakt. In het kratje zitten 15 viltjes van een iets kleiner formaat dan het standaard Amstel viltje. Aan de viltjes is een assorti mentfoldertje toegevoegd in hetzelfde ronde model. Deze promotie zal de Amstel koper stimuleren zijn merk trouw te blijven terwijl de aandacht van de zogenaamde "zwevende" koper op Amstel zal worden gevestigd. Voorbereidingen Voordat het kleine kratje in de winkel staat is er zeker wel een half jaar van voor bereidingen aan vooraf gegaan. Nadat op de afde ling Marketing het idee was geboren voor deze promotie een minikratje te ontwer pen, zijn er tal van afdelin gen aan het werk getogen Gezamenlijk wordt bepaald welke werkzaamheden verricht moeten worden met betrekking tot de reclame-uitingen, distribu tie, het bestellen van mate rialen en drukwerk. Voor deze actie zijn bijvoorbeeld miljoenen viltjes nodig. Als wij u vertellen dat het in totaal zo'n zes vrachtwagen combinaties vol met viltjes zijn, kunt u zich voorstellen dat goede planning en distributie zeer belangrijk zijn. En omdat het om zulke grote aantallen gaat, worden deze viltjes nu niet in rollen maar in bulk aangevoerd. Dit versnelt de uitpakwerkzaamheden en vermindert verpakkingskos- ten. Aan dergelijke zaken moet lang van te voren gedacht worden om correcte kostenramingen te kunnen maken. Amstel krat in 't klein Wij schreven al dat het materiaal van het kleine kratje hetzelfde is als dat van de grote krat (polyethy leen). Het uitgangspunt was om voor de vervaardiging van de kleintjes zoveel mogelijk gebruik te maken van oude, niet meer als verpakking geschikte Amstel kratten. In deze "recycling" tijd leek het ons interessant om het proces van de verwerking van oud tot nieuw eens te volgen. Het gehele proces speelt zich af bij de firma Wavin. Deze firma, een van de leveranciers van onze kratten, had al ervaring met de verwerking van oude kratten. Zo maken zij onder andere hiervan kweekbakjes voor de tuinbouw. Het begint op de brouwerij met een selectie van de kratten. De zwakke worden verwijderd en worden in vrachtwagens naar de firma Wavin in Oldenzaal gebracht. Hier worden de kratten schoon gemaakt en worden opdruk en stickers verwijderd. Dit moet allemaal heel grondig gebeuren omdat alleen het gladde schone materiaal geschikt is om een minikrat je te produceren van dezelf de kwaliteit als de volwassen krat. Van korrel tot krat Hierna worden de kratten in stukjes gebroken en tot korrels verwerkt. Deze korrels ontstaan door gebruikmaking van een Na het schoonwassen van de kratten, "extruder", een soort persmachine waar de brokjes polyethyleen met grote kracht doorheen worden geduwd. Deze korreltjes worden in vaktaal "geregenereerd granulaat" genoemd. Uiteindelijk wordt door middel van een matrijs (te vergelijken met een puddingvorm) in de spuitgietmachine het kleine kratje gevormd. Als dit hele productieproces is gevolgd zijn ook hier weer zes volle vrachtwagen-combinaties nodig om de lading af te leveren op het inpakadres waar de viltjes liggen te wachten. De viltjes worden in de kratjes gezet en samen met het foldertje in glashel der folie verpakt. Distributie Zoals reeds vermeld gaat het in deze actie over zeer grote aantallen. Om die reden is er een uitgekiend Zoals bekend wordt elk jaar in april in Zuid- Limburg de Amstel Gold Race verreden. Dit jaar is dat op zaterdag 23 april. Tijdens deze Aanstel actie wordt hier op ingespeeld door voor Zuid-Limburg de minikratjes met Amstel Gold Race-viltjes te vullen en een foldertje bij te sluiten waarin gegevens over deze klassieker worden vermeld. Voor de winkeliers zijn er speciale raambiljetten en hangkaarten. 4

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1983 | | pagina 4