Winnaars li DOORLOPER Horizontaal: 1. met klem - tijding; 2. sierplant - schoorsteenzwart - eivormig - oude lengtemaat; 3. knijpbril - strijdperk - grote bijl; 4. eencellig slijmdiertje - bijbelse figuur - plaats in Limburg; 5. ondergrondse doorgang - konijn (Frans) - kampeergerei; 6. voorzetsel -wondvocht - loon voor scheepsvolk - pasvorm; 7. overschrijving - landbouwwerktuig - errore excepto - dochter van Minos; 8. windwijzer - Romanum Imperium - elke dag terugkerend; 9. boom - part - rivier in Spanje - korrels van een plant; 10. Europeaan - oud handwerk - omroepvereniging - boom; 11. modder - in oprichting - kaartspel - dunne overjas; 12. gewicht - watering - halsjuk - lidwoord; 13. oude munt - kist - oude Nederlandse munt; 14. papegaai - groente - met een eg werken - slag; 15. direct - ontkenning -zonnegod - vis. Verticaal: 1. onachtzaamheid - gebogen haakje; 2. overal - Frans telwoord - geluid van een ezel - reeks - muzieknoot; 3. droog - lasten - geestelijke van hoge rang; 4. reservoir voor regenwater - deel van een huis - vruchtbare plaats in de woestijn; 5. grafvaas - met teer bestrijken - ziek (Engels) - Frans lidwoord; 6. melkleverancier - klaaglied - pepervreter; 7. keukengerei - verwezenlijken; 8. uitstalkast - oningewijde - loon voor scheepsvolk; 9. halfaap - lang rond stuk hout - Duits kaartspel - persoonlijk voornaamwoord; 10. vlijtig - opstandje - vis; 11. wapen - kiem - speels - achter; 12. lichaamsdeel - Russisch keizer - lofdicht - kloosteroverste; 13. reeds - aantekenboekje - praalziek - omroepvereniging; 14. nota - bijbelse figuur - melodie; 15. boom - luitenant - proef - zonder waarde. De 'uitdaging' tot het deelnemen aan de kerstpuzzels is goed ontvangen en dan ook door vele medewerkers en gepensioneerden met enthousiasme beantwoord, soms ook in kleurrijke vorm. Uiteraard waren er probleem woorden in beide puzzels. Bij de Doorloper werd Iran als staat in Ara- bië aangemerkt i.p.v. Oman en be stond er twijfel t.a.v. de ingenieursti tel als "l.i.", hetgeen men veeleer omschreven had willen zien als "Chi nese afstandsmaat". Het Kruiswoor draadsel gaf aan velen problemen bij "a prima vista", waarin men een F neerschreef om aan te sluiten bij "hof', hetgeen niet juist was. Im mers, boerderij hoeve en hof een binnenplaats van een hoeve. Ste nografie/stenogram resp. fotografie/ fotogram, het was allemaal goed. Maar "gekanker" is niet een achter bakse handeling, wel "gekonkel". 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 30

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1983 | | pagina 30