Personeelsblad van Heineken 2 Inhoud en colofon 3 Dit jaar wordt een deel van de Arbo-wet ingevoerd. Wat dat is en wat wij eraan doen leest u op deze pagina 4 Nationale Amstel promotie: bij iedere krat een mini-kratje 5 Den Bosch vanuit de lucht bekeken 10 Vrolijke excursies tijdens de kerstvakantie in Den Bosch; Kennismaking met Heineken voor Hennekens en De Ridder-personeel 14 V erenigingsacti viteiten 15 Gemeente Zoetermeer kreeg beeldje van G.W.N. 16 J. v.d. Putte uit Zoetermeer heeft houtbewerking als hobby 18 Wijzigingen bij afname personeelsdranken 19 Eén uit 6-duizend: 23 Ideeënbus 24 Uitslag kerstkleurplaten 25 Jubileum en afscheid 30 Vatvaria HET LEZEN WAARD Er zijn met ingang van 1 januari weer nieuwe dranken in het personeels-as- sortiment opgenomen. Bovendien is er in een tweetal "Pummen" een com putersysteem ingevoerd. Hoe dit systeem werkt leest 6 Bedrijfsnieuws met: Uitwisseling pasteurs in Zoeterwoude; Nieuwe serviceruimte voor kwaliteitsdienst verpakken; Automatisering moutinstallatie; Buitenlandse bedrijfsleiders in Nederland voor seminar 8 Heineken Australia van start gegaan; Wasmachine voor Kinshasa; Surabaya en Jakarta 11 Oud-medewerkers uit Amsterdam en Den Bosch bijeen 12 Parlant du vin, Portugal A. Meyer uit Amsterdam 20 Heineken commercials swingender dan ooit 22 Kroniek 26 Vervolg Kroniek 28 Proost 34e jaargang nr. 2 Maart 1983 Verschijnt 10 x per jaar Redactie-adres: Postbus 530, 2380 BD Zoeterwoude Tel.: 071-814870/ 814288 Bij de voorpagina: Een glas in lood raam in 1935 gemaakt door Joep Nicolaas, een van de bekendste Nederlandse glazeniers. Het bevond zich in de hal van de Amstel Brouwerij aan de Maurits- kade en beeldt het brou werswezen uit. Er wordt momenteel gezocht naar een plek waar het raam in zijn oude glorie kan worden hersteld. Bij de achterpagina: Van de heer A.A. Verdonk uit Middelburg kregen wij deze foto die in de buurt van Goes, waar destijds ook het Amstel agentschap gevestigd was, is genomen. Achter de auto staat de grootvader van de heer Verdonk, en achter het stuur van de auto zit een oom, de heer A. Verdonk. De auto is een Reo. De foto dateert uit de twintiger jaren. Redactie: Eric Bouwmeester hoofdredacteur) Yvonne van Stek-Sanders Anneke van de Wijngaart Redactiecommissie: Mr. J.Th. Kappelle H.F.M. Coebergh R.G.H. Elfrink G. Kuhlman P. de Lange Drs. P.F. Regnault Ir. J.B.R. Schwietert H.A.H. Verlinden Correspondenten: Amsterdam: T.T. Baars Apeldoorn: M.D. Eshuis Arnhem: L.J. van Rhijn Bunnik: J.N.A. Groenendijk 's-Hertogenbosch: C. Timmers Leeuwarden: B.W. Siemens Rotterdam: A.H. Pols Zoetermeer: F.G.A.M. Roolaart Zoeterwoude: J.A. Schiphorst Overname van de gehele of gedeeltelijke inhoud van dit blad is slechts toegestaan na verkregen toestemming van de concernstafdienst Public Relations, Postbus 28, 1000 AA Amsterdam, tel. 020-7022 57. Kopij en foto's voor Vers van 't Vat 4/83 dienen uiterlijk 18 maart en voor 5/83 29 april a.s. bij de redactie aanwezig te zijn. 11 rvr\ norrino

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1983 | | pagina 2