Mede namens mijn vrouw dank ik de directie voor het prachtige bloemstuk dat ik tijdens mijn 40-jarig jubileum mocht ontvangen. Tevens dank ik al mijn collega's voor de prettige samen werking tijdens die jaren. A.L. de Lange Mede namens mijn echtgenote wil ik u hartelijk danken voor de prettige verrassingen bij ons 50-jarig huwelijk in de vorm van gedistilleerd, fris, fruitmand en geschenk onder couvert. Verder hartelijk dank aan de heer Kregel voor de bijzonder prettige wijze waarop het een en ander werd verzorgd. H.A. van Wijk Mede namens mijn vrouw en kinderen wil ik een ieder hartelijk danken voor de geschenken, die ik ter gelegenheid van mijn vervroegde uittreding mocht ontvangen. Die dag is voor mijn familie en mij door uw aanwezigheid en belangstelling erg gezellig geweest en zal als zodanig in onze herinnering blijven leven. E. F. van Zanten Jut Langs deze onsympathieke weg wil ik heel veel dank overbrengen aan directie, personeel intern transport en dr. Tan voor het kerststuk, de tuil bloemen en de gesprekken met dr. Tan, die van veel steun zijn geweest in het afgelopen jaar. J.P. Dahlhaus Mag ik u via deze weg bedanken voor de belangstelling en het medeleven die u heeft getoond bij het overlijden van mijn man en vader V.M. Neves. Francisca Neves-Blewanus Getroffen door het vele liefs en de diepe gevoelens van medeleven, ondervonden na het overlijden van mijn innig geliefde echtgenoot Gerrit Gagesteyn wil ik u, die zo naast mij hebben gestaan in die moeilijke tijd, dankzeggen. U zult misschien nauwe lijks kunnen beseffen wat uw deelne ming, in welke vorm ook, voor mij heeft betekend. U heeft mij de steun en liefde gegeven waaruit ik de kracht zal kunnen halen die ik in de toekomst zonodig zal hebben. Mede namens de familie, Mevr. J. L. Gagesteyn-Borremans In horecagebied Limburg W.H. Lieven van C.T.D. G. A.M. Doms van Expeditie M.W.M. Mulders van Expeditie L.P.W. Weyers van Drankenhandel Timmermans G.J. Ackerschott van Drankenhandel Timmermans In horecagebied Midden-Brabant W. Kapteyns van Expeditie T. Verbeek van Magazijn J.G. v.d. Weyden van Centrale Diensten P.L.J. Odems van Intern Transport (H/Bosch) H. Brummer van C.T.D. H.Th. Wilms van Expeditie (Limburg) In horecagebied West-Brabant Zeeland J.J. Neüs van Expeditie G.J. Kooman van Expeditie A. Verstraate van Expeditie M. Mourik van Expeditie/Magazijn In horecagebied Rotterdam J. Knoops van Expeditie P.J. Kessels van Expeditie In horecagebied Den Haag J. Cruyt van Magazijn J.J. Knörr van Expeditie W.J. Marijt van Administratie W. Dullaart van Verkoop J.H. Koetsier van Expeditie H. de Jong van Centraal Magazijn In horecagebied Noord Holland C. Gooijer van Expeditie P.H.C. Dekker van Expeditie D. Honders van Verpakken (Bunnik) W. v.d. Berg van C.T.D. P. W. A. Blokker van Expeditie In horecagebied Amsterdam/ Utrecht W. van Ark van Expeditie P. Maas.van Expeditie G. Tarantino van Storingsdienst (Al Mau) L.C. Hassing van Magazijn H. Verwoert van Bottelarij (Bunnik) J. van Gelderen van Intern Transport (Bunnik) R. ten Broeke van Technische Dienst (Bunnik) P.B. Maters van Bottelarij (Bunnik) R. van Bloemendal van Interne Dienst (Bunnik) C.C. van Zeist van Kwaliteitsdienst (ZAVou) H.G. Haalboom van Intern Transport (Bunnik) D.J. Kleyn van C.T.D. W.J. Teeuwen van Expeditie (Noord- Holland) A.P. Maljers van Mechanische Werk plaats (Z/Wou) J.H. Pouli (admin.) van Verkoop In horecagebied Gelderland/Over- ijssel H. Onrust van Expeditie A.G. Haring van Expeditie G.J.J. Thonen van Expeditie H.W. Lennards van Verpakken (Bunnik) H. v.d. Pol van Verpakken (Bunnik) W. van Ojik van Verpakken (Bunnik) J.W.R. Spruijt van Kwaliteitsdienst (Bunnik) E.J. Barmentloo van Expeditie J.G. Rademaker van Expeditie R.H. de Vries van Werkplaats (Hattem) E.D. v.d. Berg van Werkplaats (Hattem) G. Muller van Opslag Gerede Prod. (Hattem) In horecagebied Groningen/Fries land/Drenthe D. Donkersloot van Expeditie G. Mondria van Expeditie J.J.JHeins van Verpakken (Hattem) A. van Goor van Expeditie (Gelderland-Overijssel) 27

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1983 | | pagina 27