H.A. v.d. Donk F.E. Roskam f 1.025,- P.C.M. van Bergen L.A. Alosery f 825,- Den Bosch Het idee van de heren V.d. Donk, Roskam en Van Bergen (medewerkers legkelder) behelsde het beper ken van bier/gelager-verlies. Het idee kon weliswaar niet in oorspronkelijke vorm worden uitgevoerd, maar middels de door de inzenders gegeven aanzet is de werkwijze veranderd. Hierdoor is een aanzienlijke be sparing bereikt, zodat tot beloning kon worden over gegaan. Den Bosch De heer Alosery, medewerker van de afdeling brou wen, heeft voorgesteld de rubberen aanzuigslang van de scheepslosinstallatie te vervangen door een stalen flexibele slang. Deze behoeft minder vaak te worden vervangen. Behalve deze materiaalbesparing heeft dit idee ertoe geleid dat -mede door het gebruik van snel koppelingen- bij vervanging van de slang de werkom standigheden voor de monteurs aanzienlijk zijn verbe terd. Den Bosch H. Sommers, bottelarij f500,- C.G.M. Adams/R. Lobato Herrera, bottelarij f300,- W. van Daalwijk, mechanische werkplaatsf 250,- C.J.E. van Rhee/N. Vuletic, bottelarij f250,- F.C.P Stolzenbach/J.F.A. Sweebroek, bottelarij f250,- W.P.T. Ritmeyer/A.J.M. Blom, centraal magazijn f225,- A.F. v.d. Loobottelarij f200,- P.J.F. v.d. Bergh, mechanische werkplaats f200,- A. Dupuis, bottelarij f 190,- M.H. Spierings, bottelarijf 160,- M. Kwaks, technische dienst verpakken en opslag f 160,— A.J. Schellekensstoringsdienst verpakken f 150,— H.L.W. van Rijn, bottelarij f 150,- P.A. Hoos/H.L.W. van Rijn, bottelarij f 150,- J. Sweebroek/F. Stolzenbach, bottelarijf 150,- M.J.W. Valkenburg/A.F. Visser, bottelarij f 150,— A. van Run, legkelder/A. Diks, bottelarij f 150,- M.F. van Venrooymechanische werkplaats f100,- L.J.M. Verbeek, bottelarij f100,- M. Bertens, elektrotechnische werkplaatsf 100,- P. v.d. Berg, mechanische werkplaats f 100,- L. Weber, bottelarij f 100,- H.J. Kusters jr., bottelarij f100,- M.W. Peeters, algemeen brouwen f 100,- A. Blom/W. Ritmeyer, centraal magazijn f 100,- C. Adams/ R. Lobato Herrera, bottelarijf 100,- H.J.A. Fleuren/C.J. van Rijswijk, intern transportf 100,- J.J. Mulders, algemeen brouwenf 75,- Ch. Zaunbrecher, bottelarij f 75,- J. Wanrooijbottelarij f 75,- N. van Gerwen, centraal magazijn f 75,- W.P.T. Ritmeyer/A.J.M. Blom, centraal magazijn f 75,- Eenieder kreeg een geschenk uit de bij de beloning behorende groep. Den Bosch F.M. Klaassen, elektrotechnische werkplaats f50,- W.H. v.d. Horst, bottelarij f50,- R. Schoonewagen, bottelarij f 50,- C. Kreté f 50,- A. Visser, bottelarij f 50,- A.G.M. v.d. Eisen, verpakken f 50,- J.K. Peeters, bottelarij f 50,- Ch.J. v.d. Splinter, gistkelderf50,- F. v.d. Velden, bottelarij f 50,- P. van Diepen, bottelarij f 50,- G. Vissers, mechanische werkplaats f 50,- H. Bruyns, meet en regelwerkplaats f 50,- M. Spierings, bottelarij f 50,- F. Damen, bottelarijf 50,- M. Kwaks, technische dienst verpakken en opslag f 50,- H.A. Bakker/K.G. Wouda, energiedienstf50,- H. Robben/J. Dielissen, bottelarij f50,- H. Robben/W. v.d. Horst, bottelarijf 50,- 23

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1983 | | pagina 23