En maar klagen over die lange, saaie winteravonden, ggj En maar zeggen dat ze voor de tulpen en de molens komen. En nou wil ik niets meer horen over voetbal, politiek en belastingen. Zal de entiecöte toch nog even moeten wachten.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1983 | | pagina 21