d commercials vernieuwd "53 Al acht jaar zijn de thans vertrouwde Heineken commer cials te zien op de T.V. en in de bio scopen. Vanaf begir februari is er een nieuwe serie van deze commercials. d De formule, gezellige drinksituaties waarbij toepasselijke muziek klinkt, is niet veranderd. Evenals de vernieuwde etiketten is de vorm echter aangepast aan de eisen des tijds. Vooral de muziek is moderner geworden. Voor het maken van de muziek band is Jaap Eggermond ingeschakeld, de man die met zijn "Stars on 45" bekend is geworden. Hij heeft veel ervaring in het "aaneenbreien" van muzi kale fragmenten, wat bij het maken van de Heineken films goed van pas kwam. Succesvol Dat deze formule succesvol is blijkt wel uit de STER- metingen. De STER onder zoekt elk jaar de populariteit van de spots bij de kijkers. De Heineken films hebben vier jaar op de eerste plaats gestaan en ook de overige vier jaar hoorden ze bij de top 10. Maar óók voor de commercials werd 1983 het jaar van de aanpassing. Acht jaar is lang voor een STERspot en in die tijd is er bijvoorbeeld aan mode en haardracht het een en ander veranderd. Boven dien moesten de films aangepast worden omdat de flesjes, die veelvuldig in beeld zijn, een nieuwe uitmonstering kregen. Het steeds weer nieuwe dingen ontdekken blijkt ook nu weer de charme van de Heineken films te zijn. Hoe vaker je de films ziet, hoe meer leuke vondsten je erin ontdekt. Ongetwijfeld kent u ook de reclamecampagne zoals deze de laatste tijd in tijdschriften en via affichage loopt. Ook hierin zijn enkele vernieuwingen aangebracht. De bedoeling van deze advertenties is te laten zien dat er vele, vaak gezellige, momenten zijn om bier te drinken. Op de pagina hiernaast ziet u enkele van deze nieuwe ad vertenties.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1983 | | pagina 20