WIST U DAT... Uitgifte magazijnen voor personeel in Den Bosch en Zoeterwoude maken gebruik van computer Gedistilleerd en wijn assortiment voor personeel uitgebreid de brouwerij aan de handel f 0,30 betaalt voor elke retourkrat? Dit is de vergoeding voor de zogenaamde handlingskosten. Nu zijn er personeelsleden die hun retourkratjes niet bij de P.U.M. inleveren. Zouden alle Heineken medewerkers in Nederland hun krat bier en/of fris in een P.U.M. kopen maar bij de kruidenier weer inleveren, dan kost dit de brouwerij enkele tienduizenden guldens per jaar! Help deze kosten te besparen door uw retourkratjes weer bij de P.U.M. in te leveren. De P. U.M. in Zoeterwoude. Persoonsnummer en artikelcode worden ingetoetst, de computer doet de rest. Sinds eind vorig jaar maken de Perso neels Uitgifte Magazijnen (P.U.M.) van Den Bosch en Zoeterwoude gebruik van een computer. Er waren twee redenen om tot automatisering over te gaan: Op de eerste plaats de zeer arbeidsintensieve administratieve verwerking van de personeelsleverin- gen. Zowel in de P.U.M. als op de Plaatselijke Administratie werden veel handmatige werkzaamheden verricht. Ten tweede was er behoefte aan een, voor het personeel, duidelijke afleveringsbon. Bij het oude systeem kostte het nogal wat moeite uit te rekenen wat de uiteindelijke kosten waren. Om voor deze problemen een oplos sing te vinden is H.A.G. (de Heineken Automatiserings Groep) aan de slag gegaan. Zij ontwikkelden een nieuw systeem gekoppeld aan een computer. Het gekozen computersysteem, Texas bedienen zij het toetsenbord met het Instruments 990, bestaat uit drie grootste gemak. Het is voor hen dan delen: een beeldbuis met toetsenbord ook een verlichting van de werkzaam- waarop het persoonsnummer, aantal heden. Voorbij is de tijd dat zij met en artikelcode worden ingetoetst, een de hand vele bonnen en eentonige afdrukmachine waar de afleveringsbon verantwoordingslij sten met vrijwel uitkomt en een geheugenopslag voor alleen cijfers in moesten vullen. Ook de uiteindelijke verwerking van de de "afnemers" zijn tevreden. Voor gegevens door de afdelingen Bierver- degene onder u die van deze Pummen koopadministratie en Salarisadmini- drank en reclame-artikelen betrekt, stratiezij n de afleveringsbonnen geen raadsel Het personeel van de twee "Pummen" meer. In één oogopslag kunt u zien heeft de computer enthousiast ont- wat u gekocht heeft en voor welk vangen. Na een korte inwerkperiode, bedrag. Een hele verbetering! Zoals u wellicht op uw bestelkaart voor '83 heeft gezien, zijn er per 1 januari 1983 enkele wijzigingen in het assortiment gedistilleerd en wijn voor het personeel aangebracht. Vervallen is: Rosé d'Anjou, demi sec Couperin, 0,7 liter. Toegevoegd zijn: Inhoud Lime Light, gin-lemon cocktail 0,70 ltr Glenmark Scotch Whisky, 12 years 0,75 ltr Ron d'Oro rum, wit 0,70 ltr Cachet rouge, Bouchard Père Fils 0,75 ltr Cachet vert, Bouchard Père Fils 0,75 ltr Cötes du Rhone, Couperin 0,70 ltr Edelzwicker, Louis Sipp 0,70 ltr Tevens bestaat er met ingang van 1 januari j.l. de mogelijkheid om in plaats van de maandelijkse afname, eenmaal per kwartaal het rantsoen op te nemen. Naar keuze kunt u maximaal uit het gedistilleerd en wijn assor timent opnemen: lx per maand 2 flessen sterk alcoholhoudende én 4 flessen zwak alcoholhoudende dranken (wijn/sherry/advokaat)of lx per kwartaal 6 flessen sterk alcoholhoudende én 12 flessen zwak alcoholhoudende dranken. Alle overige bepalingen, zoals per 1 januari 1982 van kracht geworden, blijven onveranderd. 18

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1983 | | pagina 18