TUT LEVEN Kutte a 't Vat al "de man met de drie hobby's" genoemd. Het ging vVereldoorlog, het tekenen van historische figuren ten tijde voorstellingen in reliëf op stenen. Nadien zijn daar nog enke- t<: liefhebberij in beeld gebracht: het vervaardigen van hout- ïi wïrken. contouren met een dun mesje in het hout gesneden. Laag voor laag wordt tenslotte van het multiplex gehaald om de dieptewerking te verkrijgen. Om een donkere achtergrond te realiseren laat de heer Van de Putte een gedeelte van de lijmlaag, die de verschillende multiplex-lagen bijeenhoudt, op het hout zitten. Op die manier ontstaan er lichte en donkere vlakken -ook door de diverse kleuren van de houtlagen-. Verf komt er niet aan te pas. Als alles klaar is, wordt bij een Chinese voorstelling het hout een keer gever nist. Wanneer de vernis in het hout is getrokken, volgt een reinigingsbeurt met thinner. Tot slot worden die vlak ken, die glanzend moeten zijnnog een maal gevernist. Bij de Japanse voor stellingen gebruikt de heer Van de Putte geen vernis maar was om een doffer en daardoor rustiger resultaat te verkrijgen. Genieten van eindprodukt Per werkstuk is de heer Van de Putte zo'n vijf weken bezig. "Elke avond een uurtje. Je ziet het tot leven komen. De Japanse zijn vrij sober, de Chinese daarentegen worden vooral geken merkt door een groot aantal details, als vogels en bloemen, ter decoratie. "Het wordt steeds gedetailleerder en gecom pliceerder. Eerst maakte ik slechts een eenvoudige lijst om een afbeelding heen. Langzamerhand komen er steeds meer details bij, omdat je naar nieuwe mogelijkheden blijft zoeken. Juist die details en de achtergronden vind ik leuk om te doen, al vereist het een grote mate van precisie omdat het materiaal zo bros is." Laag voor laag Voor het maken van een dergelijk houtsnijwerk is slechts weinig gereed schap nodig. De heer Van de Putte kan volstaan met papier, potlood, een mes, een hamer en een beitel. Allereerst wordt een aardige prent uitgezocht. Vervolgens zet hij de gehele afbeel ding, een fragment daaruit of een com binatie van meerdere prenten, op pa pier. "Ik werk daarbij niet met raster- papier, maar uitsluitend op gevoel. Eerst teken ik de gezichten, waarna de rest in verhouding tot die gezichten wordt getekend." Daarna worden de Daarom vind ik het ook moeilijk er af stand van te doen. Want naarmate zij langer in mijn werkkamer hangen, gaan zij steeds meer leven voor mijEr vallen je steeds meer details op." Op het moment hangen er negen houtsnij werken in de kamer van de heer Van de Putte. Enkele daarvan zijn bestemd voor zijn dochters. "Hoewel ik het ver vaardigen van zo'n houtsnede erg ple zierig vind, beleef ik toch het meeste plezier aan het eindresultaat. Daarom geef ik ze ook niet zomaar aan mensen weg." Evenmin koestert hij de ambitie tot exposeren. "Er heeft wel eens ie mand aan mij gevraagd om ze in zijn restaurant, waar ook mogelijkheid tot tentoonstellen was, op te hangen. Maar ten eerste zou je dan een groot aantal ter beschikking moeten hebben en niet een tiental, en ten tweede wil ik ze helemaal niet verkopen. Als zij bij mijn kinderen in huis hangen, zie ik ze tenminste nog eens." Oude volkskunst Voorlopig is de heer Van de Putte nog niet op deze laatste liefhebberij uit ge keken. "Er zijn zoveel mogelijkheden met houtbewerkingJe kunt er, 17 naast de wanddecoraties, ook ge bruiksvoorwerpen van maken als ta fels, spiegels of bijvoorbeeld een soort dekenkist." Hoewel dit laatste voor beeld door zijn omvang niet eenvoudig te verwezenlijken is, heeft de heer Van de Putte wel tafels en spiegels ge maakt. De spiegels hangen, in de vorm van een drieluik, bij hem thuis. "Het is nu al zover dat ik voor mijn verjaardag hout krijg. Daar kan ik dan even mee voort. In de toekomst wil ik ook probe ren met ander hout dan multiplex te werken, omdat je daar nog meer reliëf in kunt brengen. Dat moet mogelijk zijn, want het maken van houtsnijwer ken is al een zeer oude volkskunst. Bij de Egyptenaren bestond er niets an ders dan reliëf. Dus wat dat betreft, doe ik niets nieuws." Ook al zegt de heer Van de Putte dan zelf dat zijn be zigheden niets nieuws betekenen in de kunstwereld, het is in zoverre wel bijzonder dat hij zijn werken vervaar digt van afvalhout dat door anderen is weggegooid. En dat hij deze 'afdanker tjes' op een fraaie manier weer tot le ven weet te wekken, ziet u op deze pa gina's.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1983 | | pagina 17