In 1973 werd de heer J.D. van de Putte in een Vers vai'tT toen om het verzamelen van gegevens uit de Tweede Wer van Napoleon en het aanbrengen van mythologische v 3ors le aan toe gevoegd. Op deze pagina's ziet u zijn laatste Hel sm wei De heer Van de Putte, werkzaam als hoofd van de graanalcohol- branderij, drankenbereiding en energiedienst in Zoetermeer, heeft zich in zijn vrije tijd altijd bezig gehou den met creatieve hobby's. Zo maakte hij in de jaren '70, de Flower Power- tijd, van de kleding van zijn dochters ware creaties. De jacks werden gede coreerd met bijvoorbeeld voorstellin gen van adelaars en de spijkerbroeken werden versierd met draken of han den. "Ik tekende en schilderde ook veel", zegt de heer Van de Putte. "De eerste beginselen van het schilderen heb ik van een buurman geleerd. Eerst was het gewoon huisje, boompje, beestje. Daarna volgde een periode van het naschilderen van bergland schappen en ansichtkaarten. Het na deel van het werken met olieverf is ech ter dat je er nooit zomaar mee kunt op houden. Dat had tot gevolg dat ik vaak tot diep in de nacht bezig was om iets te voltooien. Bij het bewerken van ste nen, wat ik ook heb gedaan, speelde dat niet. Bovendien vond ik het erg leuk om echt iets met mijn handen te doenMaar dit gaf weer zoveel rommel in huis, dat ik gedwongen was -voor ik Toevallig ontstaan Sinds een jaar of vier heeft de heer Van de Putte zich toegelegd op het bewer ken van hout. "Toen hier in 1979 werd gebouwd, lagen er veel houtrestanten. Daarvan heb ik wat meegenomen om dat ik een tafel wilde maken, die ik in mijn tuin kon plaatsen. Dat multiplex ben ik gaan bewerken, zodat een reliëf ontstond als bijvoorbeeld bij een de kenkist. Een kalender met Chinese af beeldingen diende hierbij als voor beeld." Toen hij op die manier vijf plankjes van reliëf had voorzien, be schikte hij over een prachtige tuintafel. Een nieuwe hobby was geboren. Precisie bij priegelwerk Tussen de Japanse en de Chinese voor stellingen bestaat een groot verschil. naar Zoetermeer verhuisde- mijn hob by op ons balkon uit te oefenen. Dat kon uiteraard alleen 's zomers. Later, toen wij eenmaal in Zoetermeer woon den, had ik een eigen hobbykamer én een tuinwaar ik mij met het beeldhou wen bezig kon houden. Afgezien van het feit dat mijn hele grasveld na afloop wit was, was het ook een 'zware' lief hebberij Ik tilde me een breuk aan die stenen." Geschiedenis komt tot leven De houtsnijwerken die de heer Van de Putte tot nu toe heeft gemaakt, hebben alle een voorstelling uit de Chinese of Japanse mythologie als onderwerp. Deze zijn veelal afkomstig van de ka lenders die hij, in de jaren dat hij deze hobby uitoefent, bij een Chinees res taurant heeft gekregen. Inmiddels heeft hij ook een aantal boeken aange schaft over Japanse prentkunst en de Japanse geschiedenis. "Ik vind het in teressant om enige achtergronden te weten", legt Van de Putte uit. Dat z'n werk door die kennis ook meer gaat le ven, blijkt uit de wijze waarop hij bij voorbeeld vertelt over het stuk waarop hij drie Japanse courtisanes heeft uit gebeeld. "Uit hun gezichtsuitdrukking en uit hun hele houding spreekt een mateloze verveling. Je kunt echt zien dat ze wachten tot de avond invalt, ter wijl zij in die bedompte kamer rond hangen en enigszins lusteloos uit het raam kijken naar de activiteiten van de vissers in de haven. Als je goed kijkt, kun je je voorstellen hoe de dames zich voelen."

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1983 | | pagina 16