GWN geschenk aan Zoetermeer onthuld -DANSERES VINDT HAAR DRAAI IN WILHELMINAPARK- Het bronzen beeld dat bij de opening van de Gedistilleerd en Wijngroepvestiging in Zoetermeer op 21 septem ber 1979 symbolisch aan de gemeente Zoetermeer werd overhandigd, is op 25 januari jl. onthuld. Het bronzen danseresje is een stoffelijke blijk van waardering aan de gemeente voor de door haar verleende medewerking tijdens de bouw van de GWN-vesti ging in Zoetermeer. Het heeft enige tijd gekost om een geschikt beeld te vinden De danseres, waarop uiteindelijk de keus viel, heeft een plaats gevonden in het Wilhelminapark te Zoetermeer. Samen met wethouder mevrouw A. Latenstein van Voorst onthulde GWN-directeur J. van der Zee het beeld. Hij wenste de gemeente veel genoegen met het beeld. Een toespeling makend op de naam van het park, voegde de heer Van der Zee er aan toe dat Zoetermeer nu ook zijn 'Willemijntje' heeft. Een woordspeüng die aansluit bij de woorden van burge meester H. Hoekstra die bij de opening destijds had gezegd dat de gemeente z'n Wijntje en z'n Treintje had gekregen. Bij de onthulling van het beeld was ook een delegatie van de Onderne mingsraad van GWN aanwezig. Als blijk van dank mocht de heer Van der Zee ttijdens een infor meel samenzijn in theater De Graanschuur na de onthulling, van burgemees ter Hoekstra een replica in ontvangst nemen. 15

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1983 | | pagina 15