Foto's van het jaar E.T.T. ook in '83 toer-actief Bierblikken- verzamelaars opgelet Ook dit jaar organiseert de Eerste Twellose Toerclub weer drie toertochten, die openstaan voor de mede werkers van ons concern. De eerste toertocht zal worden verreden op 23 april onder de naam "2e Veluwe Heuvelentocht"Het is een vrije tocht, waarbij op verschillende afstanden kan worden gefietst. De start tijden zijn als volgt: 150 km: 07.00 tot 09.00 uur 80 km: 08.00 tot 09.30 uur 40 km: 08.30 tot 10.30 uur De tweede toertocht is de al bekende "Mid-Veluwe- tocht", die op zaterdag 2 juli voor de derde maal zal worden verreden. Het is een tocht met voorrijders en de route is dezelfde als in 1982. De starttijd is om 09.00 uur precies vanaf de Wolvenkoele in Twello. De derde tocht, de "Nazo- mertocht", zal plaatsvinden op zaterdag 10 september. Ook dit is een vrije tocht met twee afstanden: 80 en 125 kilometer. Voor alle drie bovenge noemde tochten wordt vertrokken vanaf de Wol venkoele, Schoolstraat 10 te Twello. Voor alle inlichtin gen kunt u zich wenden tot Herman Ketting, Postbus 95,7390 AB Twello of telefonisch op nummer 05712-3324 na 17.00 uur. Het ligt voor de hand dat er onder de concernmedewerk- (st)ers tal van mensen zijn die artikelen verzamelen die betrekking hebben op hun werkomgeving. Te denken valt aan flesjes, etiketten of blikjes. Voor die laatste groep, de bierblikkenverzame- laars, is er aardig nieuws te melden. Het is nu mogelijk contact op te nemen met andere verzamelaars in ons land of daarbuiten. Wout Arentzen uit Utrecht, die in het voorjaar van '82 ook de eerste uitgave van de Bierblikkenkrant het licht deed zien, wil namelijk een vereniging oprichten indien hiertoe voldoende belangstelling bestaat. Voor informatie kunt u schrijven naar de secretaris van de vereniging: Frank Lantink, Westerbaanstraat 175, Den Haag. Voor de eerste avond van fotoclub Heineken Rotter dam in het nieuwe seizoen stonden de foto en dia van het vorig seizoen op het programma. De foto van het jaar was van Dick Sneepels. Dit was een foto van twee mensen met hond bij een plas. Vooral de sterke zwart-witwerking is bij deze foto erg goed. Bert de Wit was de maker van de dia van het jaar. Bij zijn dia is de vlakverdeling erg goed, waarbij de twee trappen goed in het beeld zijn gebracht

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1983 | | pagina 14