De druiveplanten profiteren van deze vochtige hitte zodat de bladeren niet verdrogen en rijkelijk suikers worden gevormd. Geen aangenaam klimaat om in te werken, maar wel uit te hou den wanneer men dit machtig mooie gebied als toerist bezoekt, 's Winters zijn er snijdend koude winden en veel regen: 130 mm. Produktieproces De in dit voor wijnbouw moeilijke kli maat aangeplante druivesoorten zijn: Blauwe druiven: Amarela, Francisco, Roriz, Touriga-Nacional Bastardo, Maurisco e.a. Voor witte port worden voornamelijk Malvasia en Esgena Cao gebruikt. De oogst vindt midden sep tember plaats. Een wijnboerderij heet in het Portugees "Quinta" en de bak waarin de geperste most vloeit: "la- gar". Vroeger werden de druiven in deze ongeveer 70 cm diepe lagars met de voeten getreden maar ook deze ro mantiek behoort tot het verleden. De Markt in Oporto. grote porthuizen maken sinds lang ge bruik van automatische vinificatie. Welke vinificatiemethode ook wordt toegepast, belangrijk is om te weten, dat voor portwijn het gistingsproces wordt onderbroken door het alcohol percentage op te voeren. Dit doet men door gedistilleerde wijn aan de gisten de most toe te voegen op het moment dat nog een hoeveelheid onvergiste suiker aanwezig is. Port bevat dan ook 6 a 8 suiker wat vrij zoet is. In de maanden april/mei volgend op de oogst wordt het verkregen produkt naar Oporto gebracht om onder amb telijk toezicht verder te rijpen wat ja ren kan duren. Naast de bekende on derscheidingen naar kleur Ruby (don ker rood), Tawny (bleek rood) en White, bestaan er leeftijdsaanduidin gen die betrekking hebben op de tijd dat de wijn op houten vaten gelagerd is geweest tussen oogstjaar en het tijdstip van bottelen. (wordt vervolgd) tiatief en vrije wil, druiventeelt, oogst. Portwijnbereiding, transport, opslag en export onder controle hebben. Hier in Vila Nova de Gaia hebben de Port wijnschippers in 1933 een gilde ge vormd onder de naam Gremio des Ex- portadores do Vinho do Porto, waarbij elke exporteur verplicht aangesloten is. In het produktiegebied, op 65 km af stand van Oporto, maakt het Casa do Douro zich dienstbaar aan de wijnbou wers met het geven van adviezen bij te genslag en problemen in de verbouw en vinificatieOok de toelevering en de voor Portbereiding noodzakelijke ge distilleerde wijn, wordt door het Casa do Douro geregeld. Overkoepelend werkt het Portinstituut "Institute do Vinho do Porto" met verstrekkende bevoegdheden in controle op voorra den en inzage van administraties. Port lodges in Vila Nova de Gaia. Hier ligt de jongste port in alle rust te rij pen. Het produktiegebied Het gebied waar in broeierige hitte de wijnstokken sinds eeuwen staan aange plant, gold lange tijd als ontoeganke lijk. Feitelijk zijn pas in de laatste de cennia wegen aangelegd in dit woeste bergland. Eeuwenlang diende de Dou ro als waterweg waarlangs de platte schepen, onbemand, stroomafwaarts dreven, soms geholpen door de wind als stuwkracht in een klein zeiltje. De druivestokken staan op smalle terras sen tegen steile helüngen. Een merk waardigheid van de ondergrond is, dat de leisteenlagen niet horizontaal maar verticaal gekerfd staan. Dit is gunstig, omdat de schaarse regen gemakkelijk in de onderlaag kan zinken en niet, zo als bij snelle verzadiging van een on doordringbare helüng het geval is, het laagje aanplant-aarde naar beneden vloeit. Het is een gebied van uitersten. Tijdens de zomer blijft de zonnewarm te tussen de bergen gevangen en doet het water van de Douro verdampen. Jugendstil-stationnetje van Pinhao in het Douro-dal; de tegeltableaus beelden de wijnoogst uit. 13

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1983 | | pagina 13