Nieuwjaarsreceptie voor gepensioneerden in Amsterdam Bossche oude garde in klein comité bijeen 11 De eerste gezamenlijke nieuwjaarsre ceptie van gepensioneerden en andere oud-medewerkers van de vestigingen Van der Helststraat, Weteringplant soen en Mauritskade werd op woens dag 5 januari in de kantine aan de Van der Helststraat gehouden. Na mens de Stichting Heineken Perso- neelfonds Amsterdam heette me vrouw Th. Sanders alle aanwezigen hartelijk welkom. Na haar korte inleiding gaf zij het woord aan de heer P. Bokma. De heer Bokma gaf hierna een levendig verhaal over de geschie denis van onze gedistilleerd produk- ten. Aansluitend werd er een film over de bouw en opening van de vestiging in Zoetermeer vertoond. Na dit formele gedeelte was er gelegen heid om elkaar een voorspoedig nieuwjaar toe te wensen. Hierbij bleek dat vele aanwezigen verrast waren door de grote opkomst en zichtbaar blij waren die mensen te zien die ondanks een lange reis naar de brouwerij waren gekomen. Dit was dan ook voor menig bezoeker de aanleiding om nog lang bij elkaar te blijven. Bij het verlaten van de recep tie kreeg iedere genodigde nog een aardig presentje namens het Pcrso- neelfonds aangeboden. Slechts zo'n vijftig Bossche oud-mede- werkers waren op 19 januari aanwezig tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsbijeen komst. Hoewel de oorzaak wellicht aan het slechte weer en de daarmee gepaard gaande heersende griep moest worden toegeschreven, viel deze opkomst enigszins tegen. De dames en heren die wel naar de brouwerij waren gekomen, vonden het niettemin heel gezellig. Na een openingswoord van de heer C. Timmers die allen een gezond en gelukkig 1983 toewenste en aankon digde dat de jaarlijkse bustocht op 25 mei a.s. zal plaatsvinden, kon men in groepjes op gemoedelijke wijze met elkaar praten. Hierbij voerden vooral de verhalen over vroeger tijden de boventoon. Bovendien hadden de aanwezigen de gelegenheid rustig met de heren H.H. Steneker en J. Keiler van het Pensioenfonds te praten over pensioen- of belastingtechnische zaken. Om 16.00 uur kwam er tenslot te een einde aan deze middag die allen de mogelijkheid had geboden met elkaar van gedachten te wisselen en herinneringen aan vroeger op te ha len.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1983 | | pagina 11