JUBILEUM INDE TROPEN DEVENISH IN NEDERLAND JUBILEUMVIERING IN JORDANIË Op verzoek van Whitbread is onlangs het managementteam van een van de grootste regionale brouwerijen in het Zuiden van Engeland uitgenodigd voor een twee-daags bezoek aan Nederland om kennis te maken met de Heineken organisatie. Devenish Breweries verkoopt al sinds lange tijd Heineken bier. Met dit bezoek zijn de banden tussen Devenish. Whit bread en Heineken verstevigd. Op de foto ziet u het gezel schap in Zoeterwoude. Vierde van links is de voorzitter van de Raad van Commissarissen van Devenish, de heer R.S. Hargreaves en zesde van links de heer E. W. Ludlow, mana ging director. Tevens was de heer M. C. Finlay (lid van Raad van Commissarissen van Whitbreadbij het gezelschap aan wezig in zijn functie van commissaris van Devenish. Op 11 november was het 25 jaar geleden dat de heer T. A. Bracke in dienst trad bij Heineken. Afgezien van de vele projecten die de heer Bracke met name voor Nigerian Breweries Ltd. bij H.T.B. begeleidde, was hij ook nog in de periode '63- '73 voor tien jaar direct in dienst van NBL in Lagos. De heer Bracke heeft daarvoor verreweg het grootste deel van zijn 25- jarig dienstverband direct of indirect voor NBL gewerkt. Het was dan ook een bijzondere gelegenheid om dit heuglijke feit in Lagos zelf te vieren, aangezien de heer Bracke op die dag in Nigeria was voor een project. Tijdens de receptie werd hem allereerst de 'verloren' zilveren NBL beker opnieuw uitgereikt onder het toeziend oog van vele oud-Nigeriaanse collega's en Heineken employées in Nigeria. Dat hij niet vergeten was door het thuisfront bleek uit de vele gelukstelegrammen vanuit Zoeterwoude en Londen. Ir. J.G.P. Twaalf hoven, Nigeria Engineering Manager, reikte de uit Nederland opgestuurde gouden speld aan de jubila ris uit. Daarna kreeg de heer Bracke een originele ChieLstoel aangeboden. Vervolgens werd hij tot Chief van Iganmu/Lagos benoemd. Op de gepaste Lagos-wijze duurde de receptie nog vele uren. Gelukwensen van de heer Abujaber voor de heer Van Schaik (links). Groepsfoto van een aantal medewerkers tijdens de toespraak in de bottelhal. De heer H. van Schaik heeft onlangs zijn 25-jarig jubileum gevierd. Vrijwel al die jaren is de heer Van Schaik in het buitenland werkzaam geweest op diverse plaatsen, onder meer Kumasi (Ghana), Surabaya en Jakarta (Indo nesië), Fort-de-France (Martinique), Kuala Lum pur (Maleisië) en Singapore (Singapore). Aangezien de heer Van Schaik sinds 22 september 1979 bij Jordan Brewery in Amman (Jorda nië) als production coördi nator werkt, is op 1 novem ber zijn jubileum dan ook bij deze brouwerij gevierd. Terwijl het personeel van Jordan Brewery in de bottelhal toeluisterde, hield directeur Abujaber een toespraak. Daarna overhan digde hij de heer Van Schaik de enveloppe en de gouden speld, alsmede de schriftelijke gelukwensen uit Nederland. Tevens kreeg de jubilaris namens Jordan Brewery een cadeau aangeboden.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1983 | | pagina 9