VIERDE NIGERIAANSE BROUWERIJ GEOPEND Een rondleiding over het brouwerijcomplex, zo groot als in Zoeterwoude, besloot het officiële gedeelte. Goede resultaten Zoals in Vers van 't Vat nummer 6/1982 in het artikel over het eerste brouwsel in Ibadan al vermeld, heeft de brouwerij een maximale jaarcapaciteit van 1,1 miljoen hectoliter. Al voor 19 november was deze capaciteit bereikt. Voor diegenen die zich met het project en de produktie bezighielden, betekent dit een goed resultaat. Inmid dels is ook, op 8 december j.l., het waterproject volle dig in bedrijf gesteld. Daarmee wordt middels een pijpleiding oppervlakte water uit een 20 km verder op gelegen stuwmeer naar 2 enorme watertanks bij de brouwerij gepompt, waar het vervolgens door een drinkwaterinstallatie in de brouwerij wordt gezuiverd. Dit heeft als gevolg dat de brouwerij in Ibadan niet meer afhankelijk is van de overheid voor wat betreft de watervoorziening. Produktie nog niet groot ge noeg Ibadan Brewery zal de stad Ibadan, met meer dan 2 miljoen inwoners, en een vrij grote regio daaromheen van bier voorzien. De brouwerij in Lagos doet dit voor de stad Lagos plus omliggende regio, Aba Brewery belevert het oosten van Nigeria en Kaduna Brewery het gebied ten noorden van de rivier de Niger. Door de bouw van deze vierde brouwerij van N.B.L. is het tekort aan bier op de Nigeriaanse markt enigszins afgenomen. Het zal echter niet worden opgeheven. Nigeria telt namelijk zo'n 82 miljoen inwoners. In heel Nigeria wordt daaren tegen slechts circa 8,5 miljoen hectoliter bier geproduceerd door alle brouwerijen tezamen. Voor de brouwerijen van N.B.L. betekent dit dan ook: rijen wachtende vrachtwagens voor de poort en een maga zijn 'vol goed' dat altijd leeg is door de snelle verkoop. Chief Bola Ige, gouverneur van Oyo State, tijdens zijn toespraak. Nadat op 14 april 1982 het eerste brouwsel werd gemaakt bij Ibadan Brewe ry, vond op 19 november van het vorig j aar de officiële opening plaats van deze vierde en jongste brouwerij van Nigerian Breweries Ltd. Bijna had deze festivi teit geen doorgang kunnen vinden. De Olubadan van Ibadan die in mei '81 ook de eerste steen heeft gelegd, was namelijk de dag tevoren overleden. Ook voor de opening was hij uitgenodigd. Daar zou hij het breken van de colanoot voor zijn rekening nemen: een oud Nigeriaans gebruik om zegen af te roepen. Ondanks zijn overlijden werd de opening van Ibadan Brewe ry toch gevierd, al kwamen de feestelijke onderdelen als optredens van traditi onele dansgroepen te vervallen. Dr. Alex Ekwu- eme, vice-president van Nigeria, verrichtte onder het toeziend oog van een groot aantal genodigden de officiële openingshandeling. Deze bestond uit het weg trekken van een gordijn, zodat een koperen herden kingsplaat werd onthuld. Hierna hielden de heren C.E. Abebe (voorzitter van de Raad van Commissaris sen van N.B.L.), Chief Bola Ige (gouverneur van Oyo State) en de Nigeriaan se vice-president dr. Alex Ekwueme een toespraak. Het aansnijden van de ceremoniële taart door de heer Abebe. Achter hem staan de managing director T.J. Davies (links) en de assistent managing director M.A. Makinde. Een aantal personeelsleden, die bij de installatie betrokken zijn geweest.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1983 | | pagina 8