P 3 Nederlandse Heineken bierfles een 'nieuw ca- gezicht' zal hebben. ic Deze nieuwe uitmonstering sluit aan bij de ari ontwikkelingen in de markt. lu rij Als antwoord op de inkrimpende frisdran- 82. kenmarkt en een verscherpte onderlinge be- concurrentie worden de export en de intro- os- ductie van nieuwe frisdranken bevorderd, ad. Bij gedistilleerd ging het in 1982 iets beter t in en ontwikkelden de nieuwe produkten zich ce goed. Ook op de wijnmarkt is een lichte en groei te constateren. 5 in Aangezien de kracht van de merken »je. waarmee wij wereldwijd in de markt verte- 'ie-,genwoordigd zijn, wordt gevormd door de ;ht, kwaliteit van het produkt en door de mensen ke- die er achter staan, vroegen de sprekers tot e slot allen zich in 1983 ten volle in te willen ers zetten voor onze produkten en alles wat ice daarmee te maken heeft, sti- Namens de Raad van Bestuur en de Directie en werd eenieder een voorspoedig en gezond ais 1983 toegewenst. Op diverse vestigingen 'al- werd tot slot een toespraak gehouden door leti een vertegenwoordiger van de plaatselijke ei s ondernemingsraad, die zich voornamelijk >le- richtte op de plaatselijke aangelegenheden. l c e Hierna konden alle medewerk (st)ers elkaar de het beste voor 1983 toewensen. Horecagebied Limburg Horecagebied Noord-Holland Horecagebied Gelderland/Overijssel Horecagebied West- Brabant/Zeeland Horecagebied Groningen!Friesland/Drenthe Bunnik Leeuwarden

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1983 | | pagina 7