NIEUWJAAR r Tijdens de nieuwjaarsrecepties die op 3j]S januari jl. op alle vestigingen en horeca- g< gebieden plaatsvonden (met uitzonde- ring van Limburg, waar men op 7 januari oi bijeen kwam), blikten de sprekers in hun A toespraak traditiegetrouw terug op 1987 ki Men stond stil bij de weerslag die het be C( drijfsleven ondervindt van de weinig roos- d kleurige economische situatie in ons land B Naast de zich stabiliserende markt, wordt in ei het thuisverbruikkanaal de druk van de g< goedkope merken met name voor bier en gi frisdranken groter en neemt de besteding in de horeca af ten gevolge van de recessie, w Om deze situatie het hoofd te kunnen bic- g< den, wordt er naar mogelijkheden gezocht, k die soms niet plezierig maar wel noodzake- di lijk zijn voor de continuïteit van de onde sl neming. Als voorbeeld noemden de sprekers ze de vervroegde sluiting van de Mauritskacie d; en de beslissing inzake Hattem, welke vesti N ging per 1 april a.s. zal sluiten w Ondanks het feit dat de terugval in afzet als 1< gevolg van de accijnsverhoging is meegeval- w len èn ondanks de goede zomerse maanden ee in 1982, is het aantal verkochte hectoliters oi bier in Nederland onder dat van 1981 geble ri ven. Met behulp van een poster lieten c e L sprekers zien dat vanaf 3 januari ce h< Rotterdamhorecagebied Rotterdam Hattem Zoeterwoude Zoetermeer Horecagebied Den Haag Den Bosch/horecagebied Midden-Brabant Amsterdam!horecagebied Amsterdam/Utrecht

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1983 | | pagina 6