■"Hl In memoriam En Memoria V.M. Neves In memoriam A.M. van Beek In memoriam M.M. Sanders In memoriam G. Gagesteijn OVERLEDEN Met verslagenheid geven wij kennis van het plotselinge over lijden op 6 december 1982 van onze gewaardeerde collega, de heer V.M. Neves, in de leeftijd van 43 jaar. Gedurende de twee jaar dat hij werkzaam is geweest binnen de afdeling Verpakken te Zoeterwoude, hebben zijn chefs en collega's hem leren kennen als een gewaardeerd medewerker. Onze gedachten gaan uit naar zijn naaste familie. Hij moge rus ten in vrede. Com tristeza comunicamos o re- pentino falecimento do nosso prezado colega V.M. Neves, de 43 anos de idade, no dia 6 de de- zembro de 1982. Durante os dois anos que trabalhou na nossa em- presa na secgaó de embalogem en Zoeterwoude, manifestou-se entre chefes e colegas como um dedicado colaborador. Os nossos sentidos sentimentos para a sua familia. Que descanse em paz. Op Kerstavond is na een langdu rige ziekte op 49-jarige leeftijd overleden de heer Tinie (A.M.) van Beek. De heer Van Beek was sedert 1961 in dienst van Heineken, aanvankelijk als binnenmonteur C.T.D.maar ging al spoedig 'de baan op'. Hij was daarbij vanuit Den Bosch in het zuiden werk zaam. De heer Van Beek deed zijn werk met enthousiasme en tot tevredenheid van de klant en van Heineken. Het laatste jaar werd gekenmerkt door zijn ziek te. Degenen die de heer Van Beek bezochten, hebben nooit een klacht van hem gehoord. Hij was dankbaar voor ieder meele ven. Zijn gezin heeft hem tot het laatst met liefde thuis verzorgd. De leegte in zijn gezin zal zonder vader daarom nog groter zijn. De Bossche gemeenschap leeft mee met dit verlies. .1^1» Op 30 december overleed na een langdurige ziekte op 59-jarige leeftijd de heer M.M. Sanders. De heer Sanders was sedert 1968 in dienst van Heineken en was werkzaam als vorkheftruck chauffeur in de afdeling intern transport van de Bossche vesti ging. Sedert augustus 1981 was de heer Sanders niet meer actief wegens ziekte. Na een aanvanke lijk geslaagde operatie, waarna hij dacht aan werkhervatting, sloeg de ziekte opnieuw toe. Tot het laatst bleef de heer Sanders belangstelling tonen voor de gang van zaken op de brouwerij Dat de brouwerijgemeenschap het heengaan van een goed me dewerker en collega betreurt, bleek uit de grote belangstelling bij de crematie. Dit moge een troost voor zijn vrouw en kinde ren zijn. Hij ruste in vrede. Op oudejaarsavond overleed volstrekt onverwacht en zonder daar zelf van bewust te zijn de heer Gerrit Gagesteijn op 62-ja- rige leeftijd. De heer Gagesteijn is op 1 juni 1942 in dienst getre den op de brouwerij te Rotter dam. Hij was daar onder meer werkzaam als chauffeur en maakte deel uit van het introduc tieteam van het sankeyfust. De laatste jaren is de heer Gagesteijn portier geweest op het kantoor Crooswijksesingel te Rotterdam. De betrokkenheid van Gerrit met de brouwerij was groot, evenzo was hij actief geïn teresseerd in lief en leed van de mensen om hem heen. Hij was een man uit één stuk, hij stond voor zijn mening, vooral als het ging om het belang van de ander. Wij zijn hem veel dank schuldig voor zijn grote vriendschap en zijn vele goede zorgen. Wij laten hem node gaan met bloedend hart. Onze gedachten gaan uit naar mevrouw Gagesteijn. De herinnering aan haar man zal haar sterken op haar moeilijke pad. Op 26 oktober is de heer J. Per- dijk (81) overleden. De heer Per- dijk trad op 1 juni 1953 in dienst bij Heineken Rotterdam als per soneelschef. 1 April 1966 ging hij met pensioen. De heer G. Blankenstijn (87) is op 1 november 1982 overleden. Hij trad op 1 mei 1923 in dienst van de Amstel Brouwerij1 april 1960 ging de heer Blankenstijn met pensioen. De heer C.A. Sloendregt (70) is op 2 december 1982 overleden. Hij trad op 1 oktober 1970 in dienst van Vrumona, waar hij medewerker van het centraal magazijn was tot hij op 1 juni 1976 in de invaliditeitsregeling werd opgenomen. 1 januari 1977 ging de heer Sloendregt met pen sioen. Wordt vervolgd op pag. 30

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1983 | | pagina 27