9 0 0 O O O r.v ©00® e o o e O o o és eo b'.J' HUWELIJK Amsterdam M. El Maach (bottelarij algemeen) met mw. I. Mulders A. Soussi (bottelarij algemeen) met mw. F.B.A. Akharaze Den Bosch H.H.W. Heming (kwaliteitsdienst) met mw. E. Timmer Bunnik A. van Neerbos verpakkenmet mw. J.T. Koetsier A. El Mansouri (verpakken) met mw. Z. Ben Aouate H. Josemans (personeelszaken) met mw. M. Ch. van Oenen Horecagebieden J. de Man (expeditie, Rotterdam) met mw. R. Sprangier L.W.P. de Jong (expeditie, Rotterdam) met mw. G. van Ballegooijen Mw. B.J.L. Moonen (secretaresse, Limburg) met J.H.M. Beckers H. Snelleman (expeditie, Rotterdam) met mw. J.E. Klapwijk Mw. M.J. Boltje (secretaresse, Gro ningen/Friesland/Drenthe) met N.H. Hennevelt C. T. D.Groningen!Fries land/ Drenthe) Mw. A.E. v.d. Heuvel (distributie! technische zaken, Groningen!Fries land! Drenthe) met H. Visser Leeuwarden T.J. v.d. Heuvel (drankenbereiding) met mw. G. Bosch Zoeterwoude G.J. v.d. Flier (brouwen) met mw. F. Schiller M.F.J. Jansen (brouwen) met mw. S.M. Pijnackers C.L. v.d. Lans (elektro werkplaats met mw. L.M. Thunissen L.H. Damen (centrale inkoop) met mw. A.G.J. Stehman GEBOORTE Amsterdam Marvin, z.v. J.M.H. Boskma (bottela rij algemeen) Den Bosch Fiona, d.v. G. Jeeninga (storings dienst) Bunnik Fatiha, d.v. M.A. El Arbaji (verpak ken) Johannes, z.v. G.H.S. Hoevenaren (energie en storingsdienst) Maarten, z.v. A.G. Verstraeten (planning en control) Horecagebieden Sarina, d.v. M. Missu (expeditie, Noord-Holland) Cecile, d.v. mw. M.C. Righard-van Hoogenvest (administratie, Gelder land/Overijssel) Arjen, z.v. G. Stolk (distributie en technische zaken, Gelderland!Overijs sel) Zoetermeer Danielle, d.v. C.H. van Leeuwen (verkoop binnendienst Zoeterwoude Harry A., z.v. mw. C.M. Wolffenbuttel-Devilee (extern trans port) Michael, z.v. P. de Ruyter (centraal magazijn Susanne, d.v. M.J. Schell (bottelarij) Jasmina, d.v. C. Sidoroski bottelarij Sabine H., d.v. R. Pannen (mechani sche werkplaats) Deborah, d.v. G. Gebuis (bottelarij) Angelique, d.v. R. Louwrier (mecha nische werkplaats) Marloes, d.v. R. Minnes (intern trans port) Daniëlla, d.v. mw. M. van Schooten- Eiting (centraal computer centrum) Sander, z.v. mw. J.J. Oosterom- Kuiper (centraal betalingsverkeer) en G. Oosterom (plaatselijke administra tie) Daniël S., z.v. R.H. Irijanan (C.T.V.) Robert J., z.v. mw. E.A.M. Versteegen-van Rijt A.G. produk- tie) GESLAAGD Amsterdam F. v.d. Linden (brouwen) voor het praktijkexamen Vapro-B. F.L. Bakker (energiedienst) voor het diploma Koeltechniek-C. J. Koster (interne dienst) voor het diploma Beveiligingsbeambte-A. Voor de Brandweeropleiding Persluchtdrager: L. v.d. Berg, H. Ibelings. R. Horrocks, G. van Kooten, N. Mulder, P. Seur (allen technische dienst) en P.H. Kaay (veiligheid). S.C. Kramer (expeditie Bullewijk voor Testimonium Expeditie en transport buitenland. Den Bosch J. Neyman (storingsdienst) voor het diploma Koeltechnisch Vakman B. W.T.P. Ritmeyer (centraal magazijn) voor het diploma Magazijnmeester. H.H. Smit (meet- en regelwerkplaats voor de verklaring Elektronische Meettechniek. Bunnik M.M.C. Diels (technologische dienst) voor de cursus Kwaliteitsbeheer. Horecagebieden G. Abbink (verkoop, Gelderland! Overijssel) voor Marketing Manager en Verkoopleider. A. Nijboer (magazijn, Noord-Hol land) voor Vakbekwaamheidsproef Cafébedrijf. Zoetermeer L.P. v.d. Kolk (verkoop slijters) voor het Slijtersvakdiploma. Zoeterwoude P. Bor (storingsdienst) voor het examen EA Booglassen. A.P.M. van Dijk (elektro werkplaats) voor het examen Technicus Sterk stroominstallaties. Mw. C.A. van Weeren (postkamer) voor het typediploma. ONZE DIENST VERLIETEN Amsterdam Mw. M.H. Zandgrond-Stijnberg (expeditie, A/Mau) Horecagebieden D. Taal (expeditie, Den Haag) R. Teunissen (expeditie, Amsterdam! Utrecht) Mw. A.E. Visser-v.d. Heuvel (distri butie/technische zaken, Groningen! Friesland! Drenthe Zoeterwoude Mw. C.M. Wolffenbuttel-Devilee (extern transport) Ir. R. Uylenhoet (technische dienstal- gemeen)

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1983 | | pagina 26