A.H. Wentink f 1.950,- C. Davelaar f 1.450,- D.M.Barnhoorn f 1.500,- Nieuwe secretaris Centrale Ideeënbuscommissie Zoeterwoude Het idee van de heer Wentink, werkzaam bij de afde ling brouwen, behelst een betere manier van accijns aangifte van Special Dark-brouwsels, die fluctuaties van de sterkte van het brouwsel nauwkeuriger benade- Bunnik De heer C. Davelaar, groepsleider verpakkèn, heeft deze beloning gekregen voor zijn idee om de indeling van het magazijn volgoed zodanig te wijzigen, dat hier door de opslagcapaciteit aanzienlijk wordt vergroot. Zoeterwoude Het idee van de heer Barnhoornwerkzaam op de afde ling brouwen, betreft de bostelsilo's. Omdat de stofaf- voerinstallatie naast de bostelsilo's niet meer wordt ge bruikt kan de laadslurf direct onder de silo's worden gemonteerd. Hierdoor wordt mechanisch transport naar de oorspronkelijke laadplaats overbodig. Dit be spaart zowel energiekosten van de motor van de bos- telschroef als onderhoudskosten. Ook hoeft nu 's win ters de bak van de bostelschroef niet meer te worden verwarmd. Met ingang van 1 februari is de heer J. A. Vleghert benoemd tot secretaris van de Centrale Ideeënbuscommissie. De heer Vleghert volgt de heer J. Pijtak op die deze maand, in verband met zijn pensionering, ons concern zal verlaten. Amsterdam C. Sikking/A.A. Appelboom/C. Dijkstra/ P.J. van Putten, kwaliteitsdienstf 130,- Bunnik P.H.M. Kuijer, verpakken f500,- A.L. Prozee. mechanische werkplaatsf 375,- P.N. de Jong, mechanische werkplaats f 375,- W. Th. Ruitenbeek, intern transport f 175,- B. Meyer, verkoop thuisverbruik frisdranken f 150,- W. Schipper, algemene kantoorzaken f 110,- W.J.H. Suter, verpakken f 75,- M. Diepeveen, verpakken f 50,- Leeuwarden J. v.d. Ley, intern transport f 75,- P. Peul, bottelarijf 75,- Zoeterwoude G. Vlieland/W. Klok, brouwen f360,- C.J. van der Kaay.storingsdienst f 210,- F.J. van Offeren, centraal secretariaat f 200,- M. Fuchs, mechanische werkplaatsf 200,- D.M. Barnhoorn, brouwen f 150,- G.H. Dors, brouwenf 150,- G. Thelen/G. van Rijn, storingsdienstf 150,- J. van der Mark, garage werkplaats f130,- R. van Rooyen, intern transport f 125,- L.H. Mosterdijk, storingsdienstf 100,- A. van Duijn/W. Mense, storingsdienstf 100,- Wvan Willigen, mechanische werkplaatsf 75,- C.E.M. Nijs, vertaalafdeling f 50,- D.M. Barnhoorn. brouwen f 50,- Eenieder kreeg een geschenk uit de bij de beloning behorende groep. Amsterdam T.A. de Jong, meet- en regeldienst f 25,- Horecagebieden A.A.H. Kruts, expeditie Limburgf 25,- Leeuwarden S. Hempenius, bottelarij f 50,- Zoeterwoude G. van Hartevelt, brouwenf 50,- G. van Hartevelt, brouwenf 50,- J. Guijt, brouwen f 50,- A. Hoek, mechanische werkplaats f 50,-

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1983 | | pagina 23