Personeelsblad van Heineken 3 Benoemingen Raad van Bestuur 4 Heineken bierfles door nieuwe etiketten verfraaid 6 Nieuwjaarsrecepties 8 Buitenland met o.m.: 10 Centraal pand voor horeca gebied Amsterdam/ Utrecht 11 Meedenken over energie met nieuwe diaseries 14 Nieuwtjes uit de ves tigingen meto.m.: Export flessen in gewicht verlaagd; Nieuwe exportverpakking voor V.S.; 1000e charge in Zoetermeer; Horecava 16 Het produkt en z'n verhaal, deel I: Van Vollenhoven's Stout 18 Eindejaarsbijeenkomst oud-medewerkers in Zoeterwoude; 19 Verenigingsactiviteiten 20 Personeelsfeest Amsterdam 23 Ideeënbus 24 Jubileum en afscheid 26 Kroniek 28 Vervolg jubileum en afscheid 29 Proost 30 Vervolg kroniek 31 Vatvaria met: HET LEZEN WAARD In de rubriek 'Het produkt en z'n ver- haal'zullenwij in de komende nummers een aantal dranken uit ons assortiment belichten. Daarbij gaat het niet zozeer om het produkt zelf maar om hetverhaal dat er achter zit. In het eerste artikel staat Van Vollenhoven's Stout centraal. Zie pag. JLO/ Ji Benoeming 4 <all> |o Opening Ibadan Brewery; 2 jubilea in het buitenland 12 Personeelsfeest Bunnik Nieuwe prijzen reclame artikelen voor personeel 22 Eén uit 6-duizend: ir. B. de Jong uit Zoeterwoude Oplossing kerstpuzzels; Uitslag kleurwedstrijd voor Sinterklaas in Zoeterwoude 34e jaargang nr. 1 Februari 1983 Verschijnt 10 x per jaar Redactie-adres: Postbus 530, 2380 BD Zoeterwoude Tel.: 071-814870/ 814288 Drs. B.W. Drost, sinds 17 mei 1982 hoofd concern onderzoek, is met ingang van 1 januari jl. door de Raad van Be stuur benoemd tot Directeur concern onderzoek. Bij de voorpagina: In Amsterdam, Den Bosch en Zoeterwoude komen sinds de jaarwisseling de flessen Heineken bier in de nieuwe uitmonstering van de band. Hier een detail van een etiketteermachine, waar met grote snelheid de flessen doorheen gaan. De foto is gemaakt in de brouwerij in Zoeterwoude. Bij de achterpagina: Een foto van de schilder werkplaats in Rotterdam, omstreeks 1920. De heren L. Val, Van der Weyden sr. ('baas' van deze afdeling) P. Barendrecht en Urbanus staan resp. als 2e, 3e, 4e en 5e van links op de foto. Geheel rechts wagenmaker J. Bremer, 2e van rechts H. Groenendijk. Redactie: Eric Bouwmeester hoofdredacteur) Yvonne van Stek-Sanders Anneke van de Wijngaart Redactiecommissie: Mr. J.Th. Kappelle H.F.M. Coebergh R.G.H. Elfrink G. Kuhlman P. de Lange Drs. P.F. Regnault Ir. J.B.R. Schwietert H.A.H. Verlinden Correspondenten: Amsterdam: T.T. Baars Apeldoorn: M.D. Eshuis Arnhem: L.J. van Rhijn Bunnik: J.N.A. Groenendijk 's-Hertogenbosch: C. Timmers Leeuwarden: B.W. Siemens Rotterdam: A H. Pols Zoetermeer: F.G.A.M. Roolaart Zoeterwoude: J.A. Schiphorst Overname van de gehele of gedeeltelijke inhoud van dit blad is slechts toegestaan na verkregen toestemming van de concernstafdienst Public Relations, Postbus 28, 1000 AA Amsterdam, tel. 020-702257. Kopij en foto's voor Vers van 't Vat 3/83 dienen uiterlijk 11 februari en voor 4/8318 maart a.s. bij de redactie aanwezig te zijn. f TH \M( r, MARK Z. - VAN v VOLLENHOVEN'S v„ STOUT V:.« «Kanun J.V' ?.V\ÓÏ 73?' 2

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1983 | | pagina 2