AMSTERDAMSE BILJARTER WERD GEWESTELIJK KAMPIOEN DUBBEL FEEST BIJ TAFELTENNISVERENIGING GROTE BELANG STELLING VOOR BOKMA-AVOND KERSTBINGO'S Van de Heineken Biljartvereniging Amsterdam bereikte ons het bericht dat een van haar leden, de heer C. Westerheijden, een geweldige biljart prestatie heeft geleverd. In de 6 voorwedstrijden voor de 5e klasse Libre (met een gemiddelde tot 1.20) Persoonlijke Kampioenschappen der K.N.B.B. behaalde hij lOmatchpun- ten met een moyenne van 118. Dit resultaat was goed voor een plaats in de finale van het District Amsterdam. Deze finale, eind september 1982 gehouden, leverde hem een derde plaats op met een moyenne van 1.29. Daar de winnaar van deze finale te hoog had gespeeld voor de 5e klasse, mochten de nummers 2 en 3 (die overigens maar weinig qua uitslag van elkaar verschilden) het District Am sterdam op de Gewestelijke Finale vertegenwoordigen. In het weekend van 13 en 14 november vond deze finale plaats in "Buitenlust" te Voort huizen. Hier eindigde de heer Westerheijden op de eerste plaats met 12 winst- en 2 verliespunten. Zijn algemeen gemiddelde op dit toernooi lag op 1.50, te hoog om uitgezonden te worden naar de Landelijke Finale. Door het behalen van het gewestelijk kampioenschap 5e klasse Libre is een prachtige beker zijn deel geworden en is de heer Westerheijden gepromo veerd naar de 4e klasse. Een grootse prestatie. Het bestuur Wegens het behalen van het kampi oenschap in hun klasse, klasse 6, werd op 13 december team 2 van Heineken Tafeltennisvereniging Zoeterwoude door het bestuur van de vereniging in de bloemetjes gezet. Nadat het team gedurende de gehele competitie de ranglijst had aangevoerd, werd de beslissende wedstrijd gespeeld op 7 december tegen Spinmill uit Aarlan- derveen. 9-1 was de uitslag hiervan in het voordeel van HTVZ 2. Dank zij Broer waren er in geslaagd de vereni- gingsprijs te winnen in het Bestuursle- dentoernooi van de N.T.T.B. Zij bereikten dit resultaat door elk als eerste in hun poule te eindigen. Bovendien won Henk Klein ook de eerste prijs in zijn groep voor het persoonlijk klassement. Voor het gezamenlijke succes mochten zij van de organiserende tafeltennisclub Taverzo uit Zoetermeer een fraaie wisselbeker in ontvangst nemen. De Bokma personeelsvereniging opende het verenigingsseizoen '82-'83 met de zogenoemde spellenavond. Deze bestaat uit klaverjassen, sjoelen en tafeltennissen. In zijn welkomst woord onderstreepte de voorzitter, de heer B.W. Siemens, de grote belang stelling voor deze avond. Daarna ging eenieder aan en in de slag. De klaver jassers waren de hele avond achterel kaar bezig. De eerste prijs ging hierbij naar de heer D. Brouwer met 4082 punten, de tweede naar de heer J. Zweyter met 3991 punten. Ook bij de sjoelers, die in drie groepen waren ingedeeld, ontbrandde de strijd in alle hevigheid. Duidelijk viel aan de scores te merken dat voor deze avond geoefend was. Winnaar werd de heer Y. Meyer met 192 punten. Omdat de tweede en derde plaats beiden 182 punten hadden, moest er nogmaals gegooid worden. Mevrouw G. van Olst ging toen met de tweede prijs strijken en mevrouw Stuurhaan met de derde. Bij het tafeltennissen was in jaren niet zo fel gestreden als deze keer. Duidelijk was hier te merken dat het spelpeil omhoog was gegaan, mede dank zij de aanschaf van een tweede tafeltennistafel. Het was dan ook met de grootste moeite dat de heer Siemens de eerste plaats, die hij vorig jaar kwijt raakte, weer kon heroveren. Tweede werd de heer E. Bosma. Zonder meer was deze eerste personeelsavond m het nieuwe seizoen zeer geslaagd. dit kampioenschap zal het team, gevormd door Jan Broer, Reinier Meyer, Coen van Viegen en vaste invallers Cees Broer en Dick Sijmonsma, volgend jaar weer in de 5e klasse uitkomen. Op dezelfde avond werd ook het bestuur gehuldigd. Voorzitter Henk Klein, penningmees ter Coen van Viegen en secretaris Jan Team 2 van H. T. V. Z. Aangezien op een aantal vestigingen dit jaar pas kort geleden het perso neelsfeest was georganiseerd, werd op die vestigingen geen kerstbingo gehouden. Medio december was dit wel het geval in Zoetermeer (zie foto) en Leeuwarden. 19

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1983 | | pagina 19