zijn voor de produktie van moedermelk. De brouwerij gebruikte dat gezondheids beeld zelf ook, getuige een van de reclame-slogans voor Van Vollenhoven's Stout uit die tijd: "Gezond heid met glazen". Afbeel dingen van een gespierde arm met de vuist om een flesje stout geklemd, versterkten dat beeld. Waarschijnlijk is dat ook juist de reden dat tegen woordig stout bier in Nederland nauwelijks meer gedronken wordt. De smaak van de consument is veranderd en verschoven van een voorkeur voor zwaar en bitter bier naar lichte, heldere types als pilsener. En de consument zal zich in smaak zeker niet meer laten leiden door de vermeende gezondheids aspecten van stout bier. Kerkdienst De Van Vollenhoven Brouwerij werd geleid op christelijke basis. In 1929 werd de dagelijkse kerk dienst, die tot dan toe gebruikelijk was, afge schaft. Een aardige anek dote die de relatie geloof- brouwerij onderstreept, is de volgende: Toen er in de tijd van Abraham Kuyper een splitsing in de Gerefor meerde Kerk plaatsvond, ontstond het probleem van de toewijzing van de kerken aan de twee groe peringen. Besloten werd dat de groep die een kerk in bezit had, die ook mocht houden. De Nieuwe Kerk in Amsterdam behoorde echter geen enkele groepe ring toe. Dit dilemma werd opgelost door Kuyper zélf die Stout is een zwaar en bitter bier dat van oorsprong in Ierland werd gebrouwenEn hoewel de donke re kleur, het alcoholpercentage en de bitterheid nog steeds belangrijke kenmerken zijn van stout, wor den er vandaag de dag verschillende typen stout ge maakt. Dat gebeurt ook bij Guinness in Ierland, de grootste en meest vermaarde stout brouwer ter we reld, die voor de verschillende markten het stout aan past. Sinds de sluiting van de Amstel Brouwerij aan de Mauritskade wordt Van Vollenhoven's Stout in Den Bosch gebrouwen. Z'n specifieke smaak krijgt dit bier door gebruik van voornamelijk donkere moutsoorten. De bitterheid wordt verkregen door gebruik van aanzienlijk meer hop dan in bijvoorbeeld pils. Het totale brouwproces van Van Vollenhoven's Stout neemt zo'n twee maanden, waarvan zes weken voor het lageren, het rijpen, in beslag. Met z'n 6'/2%vol. al cohol behoort het tot de categorie "extra zwaar bier". besloot de afgesloten kerk binnen te dringen. Hij kreeg daarbij hulp van de timmerman van de Van Vollenhoven Brouwerij die een paneel uit de deur zaagde. Een bij de kerk posterende politieman stond het tafereel met de armen over elkaar te aanschouwen: Hij was een geloofsgenoot en greep niet in. Deze passiviteit leidde tot een interpellatie in de gemeenteraad. De burge meester werd gedwongen de politieman te ontslaan. De volgende dag echter werd de agent door de heer Hovy, directeur van Van Vollenhoven, aangesteld als portier. De laatste jaren In de jaren voor de Tweede Wereld Oorlog kwam de Van Vollenhoven Brouwe rij in de problemen. Heineken en Amstel namen in 1941 het bedrijf over en verdeelden het belang volgens de toen geldende verhouding van marktaandeel: 60% van de aandelen nam Heineken over; Amstel 40%. Na de liquidatie in 1941 werd de brouwerij gesloten. Heineken nam het brouwen van stout over, Amstel brouwde het lager-bier van Van Vollenhoven. Er bleef een kantoor open van waaruit de export-acti viteiten werden geregeld. Dit duurde tot 1955 toen de Phoenix Brouwerij in Amersfoort de exportzaken over nam. Van Vollenhoven was de officiële brouwer van het kaasdragersgilde in Alk maar. Tijdens een bezoek van dit gilde aan de Amstel Brouwerij in 1947 werd dit recht overgedragen aan Amstel. Dat moet de reden zijn voor het feit, dat het grootste deel van de be scheiden hedendaagse produktie Van Vollenho ven's Stout in Noord-Hol land wordt afgezet. Dit artikel kon worden geschreven door de medewerking van de 82-jari- ge heer G. Jurgens uit Amsterdam. Hij was veertig jaar in dienst van de Van Vollen hoven Brou werij, laatste lijk als procu ratiehouder. De redactie is hem erkente lijk voor alle gegevens die hij, met een feilloos geheu gen voor grote en kleine feiten uit de Van Vollen hoven historie, verstrekt heeft. De verpakkingsafdeling anno 1910 Fusten afvullen in 1910 17

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1983 | | pagina 17