Van Vollenhoven's Stout VOLLENHOVEN'S STOlil Onder de titel "Het produkt en z'n verhaal" gaan we de komende maanden een aantal produkten uit het assortiment dranken dat wij op de Nederlandse markt brengen, onder de loep nemen. Want achter die merken zit vaak 'n verhaal dat velen niet kennen. Met het groeien van het assortiment door de introductie van nieuwe produkten en door import activiteiten raken "klassieke" merken uit ons aanbod wat meer op de achtergrond. Die gaan we dus nu weer naar voren halen. De reeks wordt gestart met Van Vollenhoven's Stout, een bier waarvan menigeen niet weet dat het (nog steeds) door Heineken wordt gebrouwen. ■<4JVjvoi73VN Kennismaken met Van Vollenhoven's Stout In de maand februari kan bij het Perso neels Uitgifte Magazijn eenmalig een krat Van Vollenhoven's Stout worden afgenomen. De prijs voor een krat van 24 flesjes bedraagt f 11,25. Deze afname geldt als extra boven het vastgestelde maximum en is alleen geldig in februari. g TRADE De archieven van de stad Amsterdam vermelden dat in 1733 brouwersrechten zijn verstrekt aan Jeroen van den Bosch en zijn brouwerij "De Gekroonde Valk". Gevoeglijk wordt dit jaartal aangehouden als de oprichtingsdatum van wat later zou gaan heten "Van Vollenhoven's Bierbrou werij N. V.". Dat was in 1896. Wanneer precies in de tussenliggende periode van ruim honderdvijftig jaar de familie Van Vollen hoven eigenaar werd van de Gekroonde Valk, is niet bekend. Ook na de oprich ting van de N.V. aan het eind van de vorige eeuw, bleef de Gekroonde Valk als merknaam gehand haafd. Er werd bier geëx porteerd onder de naam Falcon en een afbeelding van een gekroonde valk MARK STATIEGELD 15 CENT CAT.S siert, tot de dag van van daag, de etiketten. Gezond De brouwerij stond aan de Hoogte Kadijk in Amster dam. Zoals een van de foto's laat zien werd de brouwerijpoort haast letterlijk "overvleugeld" door een prachtig beeld van een valk met kroon. Aangenomen wordt dat sinds het begin stout werd gebrouwen. Later, aan het eind van de 19e eeuw toen er koelmachines werden ontwikkeld, maakten de brouwers van Van Vollen hoven ook pilsener en Münchener bier. Toch bleef stout populair. In de periode 1920-1935 ging een grote hoeveelheid stout overzee naar Indië. Van de totale jaarproduktie stout, die toen zo'n 10.000 hectoliter bedroeg, werd ruim éénderde naar het voormalig Nederlands Indië geëxporteerd. Z'n populariteit had stout bier destijds vooral te danken aan het "gezond heids-image". Tijdens de Eerste Wereld Oorlog was stout bier alleen maar verkrijgbaar op recept van de dokter en dan nog vooral voor zwangere vrouwen: Er werd veron dersteld dat stout goed zou Bierbrouwerij De Gekroonde Valk aan de Hoogte Kadijk in Het laboratorium van de brouwerij, een foto uit het begin Amsterdam omstreeks 1900 van deze eeuw 16

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1983 | | pagina 16