10% minder glas in exportf les Redacteuren te gast Horecava'83 in het teken van kelderbier Na vorig jaar, toen door het slechte weer en de ongunsti ge periode (pal na de feestdagen) veel minder mensen kwamen, lag het bezoekersaantal op de 27e Horecava dit jaar weer op ruim 80.000. Juist ook in de Heineken Nederland-stand was de drukte tijdens de horecavakbeurs, die van 10 tot en met 13 januari in de Amsterdamse RAI werd gehouden, goed te merken. Voor bier lag het accent van de presentatie op de in het afgelopen jaar geïntrodu ceerde kelderbierinstallatie. Ook Vrumona en de Gedis tilleerd en Wijngroep presenteerden zich in de gezamenlijke stand, die ook door media goed werd bezocht. Tros Aktua Radio maakte een interview met het hoofd horeca Nederland, mr. Y.H.M.N. Folmer. De ochtend van de opening bezocht staatssecretaris RH. van Zeil (5e van rechts) de Heineken stand. Eind november van het afgelopen jaar waren de leden van de Vereniging van Bedrijfsredac- teuren te gast op onze brouwerij in Zoeterwoude. Na inleidingen van de heren Elfrink Public Relations Nederland) en Kuhlman (Personeelszaken Nederlandwerden over plaats en rol van de bedrijfsjournalist en het personeelsblad gediscussieerd. Op de foto het gezelschap na de rondleiding. In '82 hebben de 33 EB en de 35,5 EB fles uit oogpunt van kostenbesparing een ogenschijnlijk minieme maar zeer effectieve wijzi ging ondergaan. Zowel de algemene 33 cl exportfles (aangeduid met 33 EB waarbij EB staat voor Export Bottle) als de 35,5 cl fles bestemd voor export naar de V.S. zijn namelijk in gewicht verlaagd. Per fles is 10% minder glas gebruikt. Aangezien circa 30% van de kostprijs van een flesje wordt gevormd door de prijs van de grondstof glas, levert dit een aanzienlijke kostenbesparing op. Als gevolg hiervan is de glas wand van de fles dunner geworden. Bovendien zijn het rompgedeelte en de hals enige millimeters lager in afmeting dan de 'oude' exportflessen. Hierdoor kon ook de omverpakking, de 6-pack, alsmede de doos waarin de dragers staan, lager worden gemaakt. Op eenvoudige wijze kon men de verpakkingsmachines aan deze kleinere verpak kingen aanpassen. Verme den is dat machines van nieuwe wisseldelen voorzien moesten worden ten behoe ve van de lagere flesjes. De gewichtsverlaging van de maximaal 20.500 kilo beladen worden. Doordat de flessen lichter in gewicht zijn geworden (van 223 naar 200 gram per fles)kan een extra pallet worden geladen in de containers die naar de V.S. worden geëxporteerd. Breukrisico Naast de voorwaarde dat de gewichtsverlaging zodanig gerealiseerd diende te worden, dat de consument niets zou merken van de gedaanteverwisseling, speelde ook de mechanische sterkte van het glas een grote rol. Het risico op breuk in de bottelarij, tijdens het transport en in de markt moest hoogstens hetzelfde blijven als bij de fles waarvan het nieuwe type is afgeleid. Glas heeft namelijk de eigenschap dat het heel sterk is; bij bescha diging neemt deze sterkte echter snel af. Dit probleem is opgelost door het glas van een ander dan tot voorheen gebruikt beschermend laagje te voorzien. Geble ken is dat dank zij deze nieuwe coating het breukri sico verlaagd is. Met andere woorden: de sterkte is zelfs beter. De nieuwe flestypes zijn sinds enige maanden op de markt geïntroduceerd. 35,5 EB leverde tevens een aanzienlijk transportvoor deel op. Voor de V.S. mogen onze containers tot 15

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1983 | | pagina 15