Nieuwe verpakking voor YS. Duizendste hoofdgist- tank Zoetermeer Het inladen van de verpakkings machine in een zgn. 'frontloader' van de Ameri kaanse maat schappij North west Orient Lines in Houston. illlllilUUi Sinds 10 april 1980 is in de branderij te Zoetermeer de inhoud van 1.000 hoofdgist- tanks vergist en afgestookt, hetgeen circa 5 miljoen liter alcohol heeft opgeleverd. Dat het getal van de dui zendste tank zo exact kan worden bepaald, vindt haar oorzaak in het feit dat de ingebruikname van iedere tank in een register wordt bijgeschreven, zodat de ambtenaar controle kan uitoefenen op hetgeen binnen de branderij gebeurt. Eén tank bevat een hoeveelheid van 60.000 liter maische: een mengsel van graan, water en gist. In de afgelopen periode is niet minder dan een hoeveelheid van ongeveer 13 miljoen kilo graan verbruikt. Dit komt neer op een 5 kilometer lange rij van tankauto's achter elkaar voor de aan voer van dit graan. Ook de hoeveelheid spoeling, die als veevoeder wordt afgevoerd, is aanzienlijk. In het vorige nummer heeft u kunnen lezen dat voor enkele exportmarkten de 'hoge zijkanten-tray' is ontworpen. Dat gold onder meer niet voor de Verenigde Staten. Voor het bier dat bestemd is voor export naar Amerika, is er nu ook een nieuwe verpakking in gebruik genomen. Naast de groen/witte dozen en de six- packs, de open kartonnen dragers met 6 flesjes, worden er sinds kort twelve- packs gedraaid. Het is een verpakking die al op grote schaal, met name in de thuisverbruikmarkt, in de V.S. wordt gehanteerd. Voor het produceren van de 12-packs is eind novem ber een nieuwe verpak kingsmachine bij colonne 5 (de exportcolonne) in bottelarijgebouw 2 te Zoeterwoude in gebruik genomen. Deze acht meter lange machine met een capaciteit van 100 packs per minuut is afkomstig uit de V.S. Per Boeing 747 is hij in zijn geheel naar ons land vervoerd. Door een een voudig demontabele wand is hij het bottelarijgebouw binnengebracht. Drie dagen na aankomst op Schiphol was de machine al gereed om te draaien. 12-pack In tegenstelling tot de open 6-pack is de 12-pack een aan alle zijden gesloten verpakking, waarin 12 flesjes zijn verpakt. Twee van deze packs staan in een lage tray, die door de detaillist direct in het schap kan worden gezet. Doordat de 12-pack geheel gesloten is, kan licht geen invloed hebben op de kwaliteit van het bier. Door aan de bovenzijde van de pack op twee plaatsen het karton in te drukken, ontstaat er een handvat ten behoeve van de consument. Als verpakking voor het bier dat geëxpor teerd wordt naar de Ver enigde Staten zullen tevens de 'regular'-verpakking en de 6-pack gehandhaafd blij ven.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1983 | | pagina 14