Klinkerloos Kruiswoordraadsel De puzzelliefhebbers zullen het wel ver wacht hebben: 2 pagina's met puzzels in dit Kerstnummer. Dit jaar zijn zij van de hand van de heer J. Keiler van de afde ling pensioenfonds in Amsterdam. Hij ontwierp voor u twee puzzels: een 'Klinkerloos Kruis woordraadsel' en een 'Doorlopende Doorlo per'. Voor beide puzzels geldt dat een dergelijk type wel bekend is in de puzzelwereld, maar in al die jaren nog nooit in Vers van 't Vat is geïn troduceerd. Over de puzzels zegt de heer Kei ler: "Toegegeven, ze zijn wel 'pittig'. Maar voor rechtgeaarde puzzelaars die niet tegen bijvoor beeld een cryptogram opzien en graag hun her sens willen laten kraken, is dit een leuke en goe de uitdaging". U begrijpt dat u er dus even voor moet gaan zitten om een van de twee, of wellicht beide, puzzels op te lossen. Door loting zullen In de omschrijvingen zijn de klinkers gehandhaafd gebleven, doch de door u gevonden antwoorden worden zónderj klinkers in de puzzel verwerkt. Dus bijvoorbeeld: muziekinstrument ukelele wordt: kil havenstad rotterdam wordt: rttrdm bevroren water= ijs wordt: s Horizontaal 1. vloerbedekking; 3. edelsteen; 6. oxydatie; 9. blaasinstrument; 12. insekteneter; 13. aanzetten; 14. licht slapen; 16. bekendheid; 17. voetgangersbrug; 18. lang schraal mens; 19. bedorven; 21. steeg, slop; 22. tuingereedschap; 23. hoofdbedekking; 24. traag; 26. waterlelie; 28. hoog bouwwerk; 29. zaniken; 30. troepenmacht; 32. fotografische afbeelding; 34. zoete zuidvruchten; 35. garneersel; 37. iets dwaas; 38. koningsdochter; 40. begiftigde; 41. opbrengst; 42. ineenstorten; 43. Noordzee-vis; 44. katoenen weefsel; 46. honderdduizend; 47. eetgerei; 49. harig; 50. vredessymbool; 52. monster; 54. majeur (muziek); 55. aanval; 57. Mohammedaan; 59. voortbewegen; 60. handelsvoorwerp in mode; 61. kippenhok; 62. boerderij; 63. bepaald vertrek; 64. vastbinden; 65. drukte, last; 67. hoofdstad van Drenthe; 69. zwartsel; 71. bouwval; 72. kwartje; 73. hoogst gewenst of gunstig; 75. gezegend; 78. kort kanon; 79. noodzaken; 81. onvervalst; 82. versvoet; 83. machteloos maken; 85. bezwaar; 86. voortbrengsel; 88. bloemtekens in wapen; 89. dol; 91. flink; 92. moeilijkheid; 93. luiden van klokken; 94. benauwen; 96. gelaatskleur; 98. eigenaardige; 99. aspunten; 100. wervelstorm; 102. gele kleur; 103. schuldbekentenis; 105. ondiep uitgestoken beeldhouwwerk; 106. mannetjes-bij; 108. bordpapier; 109. beraadslaging; 110. lichaamsdeel; 111. niet ontwikkeld insekt; 112. nieuwbekeerde; 113. zonder inhoud; 114. overdadig (in bouwwerk). Verticaal 1. natte omslag; 2. harde klap; 3. bijzondere rechtbank; 4. voorrecht; 5. Engels lied; 6. schijnvrucht; 7. kortschrift; 8. gretig nemen; 10. kijken; 11. hameren; 13. tropische vogel; 15. ambtsaanvaarding; 20. van werktuigen voorzien; 23. mannelijk kledingstuk; 25. magneetuiteinde; 27. heftig protesteren; 28. bemoedigen; 29. heilwens; 31. wentelen; 33. achterbakse handeling; 34. eerste zet bij schaak; 35. goedzak; 36. soort; 38. Engelse kroeg; 39. op slagveld omkomen; 44. niet gelijkmatig; 45. in goede conditie; 48. op het eerste gezicht; 49. rust als geneeswijze; 51. afspraak verbonden aan tweepits amandel; 53. tegengeschenk; 55. inrijden; 56. roem; 57. sterke koffie; 58. aansporen; 62. militair ziekenhuis; 66. eerbied; 68. barbaars; 70. gepeupel; 72. ziektecijfer; 74. met een lepel eten; 76. ééncellige organismen; 77. uit de toon raken (muziek); 78. gedenkschriften; 80. kloosterlinge; 82. legerauto; 84. eigenaar van molen; 87. olifantsgeleider; 89. overgankelijk; 90. strafwerktuig; 92. tropisch reptiel; 93. te schande maken; 95. nierpijn, koliek; 97. drieluik; 99. natuurreservaat; 101. inleggeld; 104. dierenbek; 105. commando; 107. stuur; 110. ooievaar.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1982 | | pagina 9