Trays Heineken export vernieuwd Staand applaus voor Heineken Fanfare najaarconcert Het Heineken bier voor de export in het bekende groene flesje werd tot voor kort uitsluitend verpakt in groen/witte dozen. Daar is nu verandering in gekomen. Een gedeelte van het bier bestemd voor export heeft een nieuwe verpakking gekregen, de "hoge zijkan ten tray". De reden van het ontstaan van de nieuwe verpakking is dat enige tijd geleden de vraag rees: kan er naast de bestaande doos een goedkopere dichte ver pakking ontworpen worden, die lichtdicht is, makkelijk is te openen en een goede display-waarde in de winkels heeft. Deze vragen werden neergelegd bij de afdeling verpakkingstechnologie van H.T.B. Zoeterwoude. Uit diverse ontwerpen is ten slotte gekozen voor een tray met twee korte hoge en twee lange lage zijkanten. In de tray staan vierentwin tig flesjes verpakt in 4 clusters (sixpack zonder handvat). Zo'n cluster is aan de zijkant open waardoor het flesje aan licht onderhevig is. Nu heeft licht invloed op de kwaliteit van het bier verpakt in groen glas zodat men de hoge zijkant heeft ontworpen om het bier tegen licht te beschermen. Met dit ontwerp is tevens tegemoet gekomen aan de wens voor wat betreft de display-waarde. Doordat de tray aan de voorzijde laag is, zijn de clusters goed zichtbaar. De winkelier kan de trays direct in zijn schap plaatsen en hoeft geen clusters meer uit een doos te halen, hetgeen een tijdbesparing voor de winkelier oplevert. Zowel het karton van de clusters als dat van de tray heeft een antislip behandeling onder gaan. De flesjes worden in de bottelarij van de brou werij in 's-Hertogenbosch op een speciale lijn in de nieuwe trays verpakt. Er was weliswaar een investe ring voor nodig om de bestaande colonne aan te passen, maar op de embal- lagekosten kan nu worden bezuinigd omdat er o.a. minder karton nodig is voor een tray dan voor een doos. Ook bij Heineken France wordt deze verpakking al geruime tijd gebruikt. Lovende reacties en enkele bedankbrieven aan het bestuur van de Heineken Fanfare waren het ant woord van de toehoorders op het traditionele jaarcon cert van de fanfare. Dit vond op 6 november plaats, voor de eerste maal in het nieuwe bedrijfsres taurant van Den Bosch. "In akoustisch opzicht betekende het een verbete ring", is de mening van de heer J. van Berkom, secretaris van de Heineken Fanfare. "Het was echter moeilijker om alle toehoor ders een goede plaats te geven in het restaurant. Voor volgend jaar worden hiervoor zeker oplossingen gezocht". Niettemin was het jaarcon cert als vanouds een succes. Voor de pauze trad de Harmonie St. Michael uit Sint-Michielsgestel op, na de pauze de Heineken Fanfare. Dirigent Karei van Dijck legde de aanwe zigen uit dat voor een niet zo moeilijk repertoire was gekozen omdat een aantal fanfare-leden voor het eerst concerteerde. Met name de twee solo's, een op een bas, en een voor drie cornetten, oogstten veel waardering. De eerste werd vertolkt door J. van Rossum, de tweede door M. Persons, M. Kwaks en J. van Berkom. Tijdens het jaarconcert werd oud-voorzitter A. de Mug geïnstalleerd als ere voorzitter van de Heineken Fanfare. Hierdoor blijft hij verbonden aan de fanfare, waarvan hij al sinds de oprichting (23 jaar geleden) lid is en waarvan hij lange tijd bestuurslid is geweest, onder meer als voorzitter gedurende een periode van 12 jaar. De bij deze benoe ming behorende oorkonde werd hem overhandigd door de huidige fanfare voorzitter, de heer W. Römkens. De uitvoering werd beslo ten met een ongedwongen samenzijn, waarbij men op informele wijze met elkaar kon napraten over het jaar concert.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1982 | | pagina 6