Een jaar inbeeld Personeelsblad van Heineken 8 10 12 14 15 19 20 22 24 27 29 30 HET KIJKEN WAARD Vier 'kijk'pagina's vormen het hart van deze kersteditie. Met behulp van een twintigtal foto's laten wij nog eenmaal de revue passeren wat er zich in 1982 zoal heeft afgespeeld bij onze onderne ming. Zie voor 'een jaar in beeld' pagina's 15t/ml8 Mutaties correspondenten Benoeming Inhoud en colofon Kerstboodschap Vestigingen in de sneeuw Bedrijfsnieuws met o.m.: Amstel wielerbroek Ontvangst aandeelhouders bij Heineken Hoge zijkanten-tray Personeelsfeest Zoetermeer Kerstpuzzels Buitenlands nieuws Horeca Tap Service 1982 in beeld Opening H.O.C. Den Bosch G.M. van Gent over zijn hobby: skiën Kroniek Sinterklaas bezocht onze kinderen 26 Jubilea en Pensioneringen in 1983 Ideeënbus met extra kwartaalprijzen voor '83 Proost Kleurplaat voor de kinderen 33e jaargang nr. 10 December 1982 Verschijnt 10 x per jaar Redactie: E.C. Bouwmeester (hoofdredacteur) Yvonne van Stek-Sanders Anneke van de Wijngaart J.A. Schiphorst T.T. Baars Als nieuwe correspondent verwelkomen wij de heer T.T. Baars van de afdeling Opleidingen in Amsterdam. Hij heeft zich bereid ver klaard het correspondent schap voor de Amsterdamse vestigingen op zich te ne men, zodat u vanaf nu regel matig bijdragen van zijn hand kunt verwachten. Tegelijkertijd nemen wij afscheid van de heer H. Klein. Sinds 1975 is hij in Zoeterwoude als correspondent voor Vers van 't Vat actief geweest. Wij danken hem hartelijk voor zijn zeer talrijke bijdragen aan ons blad. De voormalige Amsterdamse correspondent, de heer J.A. Schiphorst, thans werkzaam bij de plaatselijke personeel- dienst in Zoeterwoude, volgt hem op. Wij wensen onze bei de nieuwe correspondenten veel succes toe. Redactie en redactiecommissie. De heer G.R. Habbershaw, thans General Manager van National Brewing Company te Trinidad, zal met ingang van 1 januari 1983 worden benoemd tot Regionaal Coördinerend Directeur voor Noord-Amerika en het Caraïbisch gebied, met standplaats New York. Bij de voorpagina: Winterse sferen in Zoeter woude. Een eenzame haas (midden op de foto) kijkt gebiologeerd naar het met sneeuw bedekte terrein. Kopij en foto's voor Vers van 't Vat 3/83 dienen uiterlijk 11 februari a.s. bij de redactie aanwezig te zijn. Redactie-adres: Postbus 530, 2380 BD Zoeterwoude Tel.: 071-814870/814288 Redactiecommissie: Mr. J.Th. Kappelle H.F.M. Coebergh R.G.H. Elfrink G. Kuhlman P. de Lange Drs. P.F. Regnault Ir. J.B.R. Schwietert H.A.H. Verlinden Correspondenten: Amsterdam: T.T. Baars Apeldoorn: M.D. Eshuis Arnhem: L.J. van Rhijn Bunnik: J.N.A. Groenendijk 's-Hertogenbosch: C. Timmers Leeuwarden: B.W. Siemens Rotterdam: A H. Pols Zoetermeer: F.G.A.M. Roolaart Zoeterwoude: J.A. Schiphorst Overname van de gehele of gedeeltelijke inhoud van dit blad is slechts toegestaan na verkregen toestemming van de concernstafdienst Public Relations, Postbus 28, 1000 AA Amsterdam, tel. 020-7022 57.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1982 | | pagina 2