G.M. van Gent voelt zich thuis op de ski's In de komende maanden zullen weer vele duizenden Nederlanders enige dagen in de sneeuw doorbrengen. Vroeger was wintersport enigszins elitair. Langzamerhand is het echter uitgegroeid tot een soort populaire verslaving, waaraan ruim een half miljoen Nederlanders lijdt. Een van de velen die graag de lange latten onderbinden, is de heer G.M. van Gent uit Zoetermeer. organiseerd, de zogenoemde ski-stuif- in's. Op zo'n avond kun je leren hoe je bijvoorbeeld zelf de ski's kunt onder houden, maar ook kun je kennismaken met de nieuwste wintersportmode. De busreizen die wij organiseren, altijd op niet-commerciële basis, voeren meest al naar een niet al te toeristische plaats. Een speciale commissie houdt zich be zig met die reizen, want er moet con trole uitgeoefend worden op alles dat besteld is, van bus tot hotel. Het be stuur blijft evenwel verantwoordelijk. Intensief en regelmatig vergaderen binnen het bestuur is dan ook een lo gisch gevolg omdat wij er naar streven alle mogelijke problemen, die zich tij dens het reizen kunnen voordoen, vooraf op te lossen. Per jaar brengen wij honderden mensen weg". Enthousiasme 'Brengen wij weg' moet letterlijk opge vat worden. Bij iedere reis gaat er een aantal bestuursleden van de N.S.V. mee. "Dan kunnen ze vragen stellen of grieven spuien. Er is nu eenmaal altijd wel wat te mopperen als een grote groep mensen gezamenlijk op reis gaat". Een gevolg van het begeleiden van een reisgezelschap is onder meer dat de heer Van Gent zelf drie a vier maal per jaar gaat skiën. Over zijn functie bij de N.S.V. zegt hij: "Als je ermee begint, in mijn geval is dat 8 jaar geleden, moet je in ieder geval enthou siast zijn. De kennis doe je op door veel met vakmensen te praten en zelf te skiën". Zoals al gezegd, doet hij dat ook veelvuldig met zijn gezin. En het enthousiasme blijft groeien. Puur natuur "Het is heel moeilijk uit te leggen aan mensen die het zelf nog nooit hebben ervaren, wat nu eigenlijk de charme is van de wintersport. Ik vind het heer lijk. Het is puur natuur, zonder het la waai van motoren. Als je van boven naar beneden suist, heb je een onge looflijk gevoel van vrijheid, eenzijn met de natuur. Als wij door een bos skiën, geniet ik echt. Je hebt een prach tig uitzicht, terwijl bovendien de moge lijkheid bestaat dat dieren ineens je pad kruisen". Tijdens het skiën komt men natuurlijk ook wel eens voor ver rassingen te staan. "Wij (als de piste verlaten wordt, is het het verstandigst dit met z'n tweeën te doen) willen bij voorbeeld wel eens kijken waar een bepaald bergdal uitkomt. Dat gaat dan Ondanks het grote aantal mensen dat jaarlijks de sneeuw opzoekt - naar schatting zes a zevenhon derdduizend- zijn er 'maar' 80.000 lid van de Nederlandse Ski Vereniging. 'Op naar de 100.000' staat er te lezen in het acht maal per jaar verschijnende wintersportmagazine SKI van deze vereniging. Hierbij tekent men aan dat er door de zichtbare groei in het leden bestand nog meer werk dan voorheen het geval was, op de bestuursleden van de N.S.V. neerkomt. De heer G.M. van Gent, werkzaam als een van de acht wijnspecialisten in Nederland voor Wijnhandel Reuchlin, kan daar over mee praten. Hij is namelijk voor zitter van de N.S.V.-regio Noord-Hol land. En dat brengt heel wat werk met zich mee. Met name het naderen van het wintersportseizoen vergt talloze voorbereidingen. Voorbereiden en controleren "De Nederlandse Ski Vereniging houdt zich bezig met het geven van voorlichting, het geven van langlauf- of skilessen, skigymnastiek en het organi seren van reizen", vertelt de heer Van Gent. "In de voorlichtende sfeer wor den er onder meer thema-avonden ge

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1982 | | pagina 19