tesssPass I' I b.^epöUurPc'nd,O(22°00bo,,.. d. wide haute d« in"r® un® pyra- CmUUt'n^eHicHUM_ Na enige maanden van voorbereiding brak op 12 oktober de dag aan dat Philippe Dumas, Freddy Muser en Daniel Desponds in Vevey (Zwitserland) hun poging zouden ondernemen een wereldrecord te vestigen. Zodra het hen gelukt zou zijn het wereldrecord blikjesstapelen op hun naam te schrijven, zou bijschrijving van hun namen in het Guinness Book of Records de beloning zijn. Het plan een reuze pyrami- de te bouwen, was enige maanden tevoren bij hen gerijpt na het zien van het Franse televisieprogramma 'Incroyable mais vrai', ongeveer overeenkomend met het Nederlandse pro gramma 'De eerste de beste'. Hun gedachten gingen toen nog niet speci fiek uit naar blikjes, maar al spoedig leken deze het meest geschikt voor de te ondernemen taak. Bere kend werd dat er 22.140 blikjes nodig zouden zijn. Heineken Import S.A. in Lausanne verklaarde zich bereid het benodigde aantal blikjes Heineken bier ter beschikking te stellen. Een plaatselijke ingenieur stelde een onderzoek in naar het draagvermogen van de zaak waar de pyramide zou worden opgesteld, want het totale gewicht zou 8.856 kilo bedragen. Die draagca- paciteit bleek niet voldoen de te zijn, zodat op twee plaatsen gestut moest wor den. Toen alle voorbereidingen waren getroffen, werden op 12 oktober vroeg in de ochtend de blikjes met Heineken bier afgehaald bij de Heineken agent in Bazel, die de distributie voor de thuisverbruikmarkt verzorgt. Daarna werd om half tien 's ochtends vroeg ®"D'P'°docua-ciubd"o i/"8 c ea< .eet exploit a êté r„»? eypu® Par Iron jeunea mardi «jnai avoir établi un fe,pe'®"' mond, f» record du u« deïorwnt.,. S,w,'o Curchoa ■••'•avoir ©fabli „-"""Wenf monda (M rocord du ment aucun daoB Jm "pp®r®m- Jr pMretlf Een van de artikelen die aandacht besteedden aan dit wereldrecord. Op de foto is het drietal nog bezig de meters hoge toren Pas d0 mystire pour c„,,„ ""C*llearandepyrgm/ag toutag ce/iea q.jj 3"e|'n farceur no,,, tj,„r reldrec.ord. voltooien. Blikbier-sfapelaars zien moette beloond begonnen met bouwen. Precies binnen de toegesta ne tijd was de pyramide gereed. Op een vierkante basis van 2.68 m bij 2.68 m stonden de 22.140 blikjes gestapeld tot een hoogte van 4.60 meter. Uitvoerig is De recordhouders op de 2e etage bij het topje van de pyramide. op de televisie, ook in het programma 'Incroyable mais vrai', op de radio en in kranten aandacht geschon ken aan dit wereldrecord dat 470 minuten heeft geduurd. Tot het moment dat dit door anderen verbe terd zal worden, zullen de namen van Philippe Dumas, Freddy Muser en Daniel Desponds in het Guinness Book of Records worden vermeld. Het stutten van de vloeren.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1982 | | pagina 12