Doorlopende Doorloper dien u twee oplossingen inzendt, doe dit dan s.v.p. op 2 aparte vellen papier. Vermeld op bei de duidelijk uw naam, afdeling en vestiging of uw adres. De oplossingen zullen in Vers van 't Vat 1/83 worden gepubliceerd. In nummer 2/83 zullen de namen van de prijswinnaars bekend worden gemaakt. Veel succes en puzzelplezier! weer uit de goede oplossingen van elke puzzel drie inzenders worden aangewezen, die allen een cadeaubon van f 25,- toegestuurd zullen krijgen. Stuur uw oplossing(en) voor 20 januari 1983 per interne post aan: Redactie Vers van 't Vat, ka mer 2.331, Z/Wou öf per externe post aan: Heineken Nederland B.V., Redactie Vers van 't Vat, Postbus 530,2380 BD Zoeterwoude. In De omschrijvingen hierbij zijn niet genummerd, doch worden achter elkaar doorgegeven. Horizontaal uitgewerkte beeldspraak; staatsiekoets; bijwoord; leesteken; Romeinse godin van het gerucht; corpulent; veldvrucht; stad in Frankrijk; spenen van de uier van een koe; gebalk van een ezel; sprookjesfiguur; kippenloop; teken; oude lengtemaat; volstrekt niet; Bijbelse koning; inwoner van Estland; tot en met; niet waterdicht; gele klei; telwoord; Europese taal; water in Amsterdam; paardeslee; edel; voorzetsel; de onbekende; landbouwwerktuig; water in Utrecht; houder van geldswaardig papier; ontkenning; biersoort; gedateerd; godin van de dageraad; pas ontstaan; ogenblik; watering; voegwoord; deel van de Bijbel; mist; voorzetsel; klasse; ten name van; hetzelfde; lofdicht; eerwaarde heer; mengsel van vloeistoffen; vlek; lidwoord; luchtmeter; insekt; Frans lidwoord; ingenieurstitel; insnijding; plaats in Brabant; toespijs op brood; vreemde munt; motorraces; ordedienst; niet volle; voegwoord; winstgevend; gewicht; inhoudsmaat; steunen tegen; Rotterdamse Lloyd; zangstem; veel gevraagde banketletter; water in Friesland; ter plaatse; ontspanning; verminderd met; familielid; niet genoemd; morgenrood; rund; van gelijke mening; militair; voorzetsel; onbepaald voornaamwoord; hooistapel; nader genoemd; godin van de aarde; bladgroente; god van de liefde; scheikundig element; beslist; dwaas; geheel de uwe; handel in geestelijke goederen; plaats in Drenthe; windrichting; Eerste Hulp; reus; voorhistorisch grafmonument in Bretagne; en anderen; Spaanse munt; gewicht; bladader; oude vochtmaat; uitroep van verrassing; vergif. Verticaal typografische maat; zenuwzwakte; onversneden; orgeldraaier; klaarblijkelijk; mengsel van metalen; militair; zeilklaar; gast; natuursteen; staat in Arabië; eer betonen; op geen enkele plaats; ontmoedigd; accoord; middeleeuwse spitsbogenstijl; insekteneter; voorhistorische grafheuvel; achtpotig dier; titel; gebergte in Rusland; eiland in de Oostzee; en anderen; willoos werktuig; aardig; antwoord betaald; kleren aantrekken; smalle weg; plaats in Drenthe; plaats in Gelderland; voorzetsel; Europees land; plaats in Zeeland; strekken tot; prediken; oppervlakte maat; water in Friesland; draaiorgel; ontfermen; overvloedig; kopers kosten; rivier in Rusland; expositie; aanspreektitel; tijdperk; vreemde titel; windrichting; voormiddag; plaats in Overijssel; vervoermaatschappij; gestold sap; Rijksnormaallessen; zoetig ingericht vertrek; jong paard; naar aanleiding van; voegwoord; vreemde munt; ondanks; zijrivier van de Moezel; vliegveld in Drenthe; zonder nader onderzoek; Rijkswaterstaat; Frans lidwoord; strafkwijtschelding; aanspreektitel; titel; bontwerk; verbindingsstuk; Ned. Televisie Stichting; Nieuw Rotterdams Weekblad; tijdelijk ten gebruike verstrekking; wedstrijd van lange duur.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1982 | | pagina 10